Nieuwe coalitie in Nieuwkoop presenteert haar akkoord

Nieuwkoop

’Verbinden, Vertrouwen, Vooruitgaan’ heet het nieuwe coalitieakkoord voor de periode 2018-2022 van de Nieuwkoopse partijen Samen Beter Nieuwkoop (SBN) , CDA en Natuurlijk Nieuwkoop. Het is dinsdagmiddag gepresenteerd.

Donderdag 26 april worden de wethouderskandidaten voorgedragen in de raadsvergadering. Guus Elkhuizen (Samen Beter Nieuwkoop) is de beoogd portefeuillehouder ruimtelijke ordening/wonen en sport. Antoinette Ingwersen (CDA) krijgt de taken beheer openbare ruimte, economie en verkeer. Bernadette Wolters (Natuurlijk Nieuwkoop) wordt verantwoordelijk voor het ’sociale domein’ en duurzaamheid.

In een persbericht spreken ze over ’verbinden, leren en vernieuwen en gewoon doen’. Dat willen de drie partijen doen in samenwerking met inwoners, verenigingen maatschappelijke partners en andere betrokkenen.

De drie partijen willen zich de komende raadsperiode vooral bezighouden met de onderwerpen zorg, energietransitie, detailhandel en wonen. Die onderwerpen behoren tot de ’grootste uitdagingen’, zo stellen ze.

De onderhandelaars hebben de afgelopen weken ook met de andere politieke partijen gesproken over regionale mobiliteit, bodemdaling en (de groeiplannen van) Schiphol.

Bij de raadsverkiezingen op 21 maart kwam de SBN als grootste partij uit de bus en sleepte zes zetels binnen. Het CDA kreeg vijf zetels, de VVD vier zetels, net als Natuurlijk Nieuwkoop. D66 en de SGP kregen allebei één zetel in de nieuwe gemeenteraad.