Leiden herbevestigt steun aan de opstand

Leiden herbevestigt steun aan de opstand
Henri Lenferink (l) en Pieter verhoeve.
Leiden

Dertien burgemeesters zetten woensdag hun handtekening onder een moderne versie van de notulen van de in juli 1572 gehouden Eerste Vrije Statenvergadering. Zij vertegenwoordigen de steden die besloten tot officieel politiek verzet tegen de bestuurlijke en religieuze beperkingen die de Spaanse koning wilde opleggen.

Ontmoetten vertegenwoordigers van twaalf steden (Delft was verhinderd en tekende later) elkaar destijds in het geheim, woensdag voltrok de herbevestiging van het verzet zich in alle openheid. Initiatiefnemer burgemeester Pieter Verhoeve van Oudewater en zijn Dordtse collega Wouter Kolff gingen bij de elf anderen langs.

Dordrecht herdenkt, als plaats van handeling, jaarlijks de geheime vergadering. ,,In 2022 is het 450 jaar geleden en willen we het groter aanpakken’’, zegt Kolff. ,,Deze ondertekening is ook met het oog daarop. Maar het thema vrijheid en tolerantie blijft actueel en kun je niet vaak genoeg benadrukken.’’ De Leidse burgemeester Henri Lenferink beaamt dat. ,,Het is heel goed dat dit thema levend gehouden wordt. Vrijheid staat ook in het devies van stad en universiteit.’’

Meer nieuws uit Leiden