Ook Wassenaar gaat zich beraden op de toekomst

Raadhuis de Paauw in Wassenaar.

Raadhuis de Paauw in Wassenaar.© archieffoto

Marieta Kroft
Wassenaar

Na Voorschoten stelt ook het Wassenaarse gemeentebestuur de bestuurlijke toekomst ter discussie. Burgemeester en wethouders stellen de raad voor een onderzoek te doen naar alle mogelijke alternatieven voor de huidige organisatie. Nu delen beide gemeenten het ambtenarenapparaat, maar dat is geen succes.

B en W nemen het woord fusie niet in de mond, maar duidelijk is dat ook dit alternatief wordt meegenomen. Pas als alle voor- en nadelen bekend zijn, wil Wassenaar een mening vormen. ,,Hierbij ligt het voor de hand om niet alleen de samenwerking met Voorschoten nader uit te werken, maar ook om de blik open te houden voor mogelijke grotere samenwerkingsverbanden met onze andere buren, de gemeentes Leidschendam-Voorburg, Den Haag, Leiden en Katwijk’’, aldus het Wassenaarse college.

Onderzoek

Aanleiding voor de uitspraken is het onderzoek naar de bestuurskracht die Wassenaar heeft laten uitvoeren. Die staat onder druk, concludeert bureau BMC. Eenzelfde conclusie trok hetzelfde bureau onlangs ook voor Voorschoten.

Logisch ook, want beide gemeenten delen het ambtenarenapparaat en daar ligt nu een groot deel van de oorzaak, aldus BMC. Deze ’werkorganisatie Duivenvoorde’ werkt niet naar behoren, onder andere door de complexe aansturing door twee gemeentebesturen en één eigen bestuur.

De afstand tussen bestuur en organisatie is groot en dat heeft zijn weerslag op bijvoorbeeld de te leveren kwaliteit, de slagvaardigheid van het bestuur en het onvoldoende functioneren in de regio.

Onafhankelijk

In de praktijk blijkt er weinig afstemming en overleg te zijn tussen Wassenaar en Voorschoten. Dat blijkt overigens ook uit de opdracht voor de bestuurskrachtmeting. Beide gemeenten hebben, aldus de woordvoerder, onafhankelijk van elkaar en dus toevallig voor bureau BMC gekozen. Beiden betaalden er 26.500 euro voor. Dat er synergievoordelen waren doordat het bureau maar één keer een onderzoek hoefde te doen naar de organisatie, was een bijkomend voordeel.

De financiële meerjarenpositie van Wassenaar scoort eveneens een onvoldoende, maar door de grote reserves ontstaan er vooralsnog geen knelpunten. Net als in Voorschoten zijn inwoners tevreden over de dienstverlening en de toegankelijkheid van het gemeentebestuur. Een verschil met de buurgemeente is dat slechts twintig procent van de Wassenaarse bevolking vertrouwen heeft in B en W. In Voorschoten is dat veertig procent. Het landelijke percentage is 29 procent.

De Voorschotense en Wassenaarse gemeenteraad hielden steeds vast aan behoud van de zelfstandigheid. De Voorschotense gemeenteraad besloot onlangs dat er geen heilige huisjes meer zijn en dat dus ook fusie bespreekbaar is als dat leidt tot een beter bestuur.

Deze gemeente is onlangs ook nog eens onder financieel toezicht gesteld door de provincie Zuid-Holland.

In de Wassenaarse gemeenteraad staat het bestuurskrachtonderzoek woensdagavond op de agenda.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.