Verbod op maisteelt in veenweidegebieden

regio

Provincie Zuid-Holland wil het telen van maïs in grote delen van het Groene Hart gaan verbieden. Reden is dat Zuid-Holland verdere bodemdaling in de veenweidegebieden wil tegengaan. Het polderpeil zal de komende jaren omhoog moeten. ,,Zwaar trekkerverkeer is op dergelijke percelen dan niet meer mogelijk, want die zakken door de grond'', legt woordvoerder Peter Ruytenbeek uit.

Het voornemen staat in de zogeheten 'Agenda Landbouw' die vorige week door het college van gedeputeerde staten is vastgesteld. In deze toekomstvisie onderscheidt de provincie drie soorten landbouw. Zo zijn er de topgebieden zoals op de Zuid-Hollandse eilanden en de Hoeksche Waard. Akkerbouw moet hier mogelijk blijven. Schaalvergroting is ook mogelijk, maar zonder megastallen.

Een tweede type bestaat uit de agrarische probleemgebieden, zoals de veenweide die veel in het Groene Hart is te vinden. De productiviteit en de rendabiliteit is hier minder belangrijk.

Meer nieuws uit LD

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.