Molen in Sassenheim blijft zonder wieken

Het ’stompje’ van de Molen van Speelman. Foto Hielco Kuipers

Liza Janson

Op de stomp van Molen de Speelman in Sassenheim komt geen opbouw met wieken. Na jaren van touwtrekkerij is het doek voor de plannen van Stichting De Molen van Sassenheim (SDMS) nu definitief gevallen.

Volgens de Raad van State had de gemeente Teylingen het bij het juiste eind om de stichting geen toestemming te geven de molen af te maken. Dit tot groot ongenoegen van de molenliefhebbers. Zij stellen dat ze een overeenkomst met de Teylingse bestuurders hebben om voor 2024 de molen af te bouwen. Het college van B en W had, volgens SDMS, daarom nooit de benodigde vergunning mogen weigeren.

De molen zou, wanneer hij af is, tot een ongewenste stedenbouwkundige situatie leiden. Zo zouden de wieken op een te korte afstand van de naastliggende woningen komen, beredeneerde de gemeente. De hoogste bestuursrechter is het daar mee eens. Zij vindt dat het aan het college zelf is of zij een vergunning wel of niet afgeeft, mits weloverwogen.

Politieke draaikonterij

,,Het juridisch geschil is een gevolg van de politieke draaikonterij waarvan de stichting en haar vrijwilligers al 25 jaar de dupe zijn’’, zegt SDMS in een reactie. Toch vindt ze het besluit van de rechter zowel ’teleurstellend als begrijpelijk’.

,,Als gemeente zijn we blij met de uitspraak van de Raad van State’’, zegt wethouder Bas Brekelmans. ,,De uitspraak bevestigt dat de gemeente rechtmatig heeft gehandeld.’’ De wethouder kan zich niet vinden in de aantijgingen van SDMS. ,,We vinden het jammer dat ze het zo verwoord hebben, maar we begrijpen de teleurstelling wel dat de molen niet kan worden afgebouwd.’’

Jaren '90

Het plan voor opbouw met wieken begon al in de jaren '90. Begin 2013 besloot de Teylingse gemeenteraad om af te zien van medewerking. Het toenmalige en huidige college sloten zich bij dat besluit van de raad aan.

Nu alle gerechtelijke wegen zijn bewandeld, is de stichting onzeker wat ze met ’het stompje’ gaan doen. ,,De komende tijd gaan we ons beraden op de mogelijkheden.’’

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.