CDA bezorgd om staat sportvelden

Woestijnvoetbal in Egypte.

Woestijnvoetbal in Egypte.

Binnert Jan Glastra
Leiden

De staat van de sportvelden is een punt van zorg voor de Leidse CDA-fractie. De partij heeft burgemeester en wethouders gevraagd of ze eigenlijk nog wel veilig bespeeld kunnen worden.

,,We zijn net klaar met de veldonderhoudswerkzaamheden. Nu is het een kwestie van veel sproeien en de onbedekte plekken extra aandacht geven.’’ Dat zei de Leidse veldenbeheerder Rik Wagner twee weken geleden tegen deze krant over de benodigde inspanningen om de velden in tijden van extreme droogte in goede conditie te houden.

Blijkens de vragen die het CDA stelde aan het college van B en W, slaagt de gemeente er niet overal in. De partij stelt dat ’op sommige velden het gras op enkele plekken geel is en de ondergrond keihard’. Nu clubs zich gaan voorbereiden op het nieuwe seizoen vreest fractievoorzitter Joost Bleijie dat dit niet alleen schadelijk is voor het gras, maar ook voor de spelers. De partij wil weten of de velden bespeelbaar en veilig zijn, of met de clubs afspraken zijn gemaakt over de intensiteit van veldgebruik en of speciale maatregelen getroffen zijn.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.