Geen gedupeerden leerlingenvervoer

Erna Straatsma
Teylingen

Vooralsnog kent de nieuwe Teylingse regeling voor speciaal vervoer van gehandicapte kinderen in het voortgezet onderwijs geen gedupeerden. Achttien kinderen die nu gebruik maken van taxivervoer, kunnen dat blijven doen.

De Teylingse gemeenteraad heeft ingestemd met een nieuwe regeling, die twee weken geleden veel stof deed opwaaien. Verschillende ouders hielden huilend een verhaal in de raadzaal, omdat ze vreesden het taxivervoer kwijt te raken.

De nieuwe regeling beoogt gehandicapte kinderen ’zelfstandiger’ te maken; ze kunnen minder snel aanspraak maken op speciaal vervoer van de gemeente. Iedereen vanaf elf jaar wordt in principe geacht zelfstandig naar school te kunnen gaan, met de bus of met de fiets.

Wethouder Kees van Velzen heeft beloofd dat hij niemand in de steek zal laten, die onverhoopt in de problemen komt door de strengere regels. Een ’hardheidsclausule’ biedt de mogelijkheid om bij schrijnende gevallen alf te wijken van de regels. ,,De nieuwe regeling is significant beter voor leerlingen die willen proberen zelfstandig naar school te gaan’’, aldus Van Velzen. ,,En als het niet gaat, kunnen ze terug in het leerlingenvervoer.’’

De politieke partijen vinden dat de gemeente de nieuwe regeling slecht heeft aangekondigd. De brief die onlangs naar alle betrokkenen is gestuurd, heeft voor heel veel onrust gezorgd. ,,Uitermate verdrietig dat dit is gebeurd’’, vindt PvdA-fractievoorzitter Elsbeth Koek, die wel blij is dat ’het probleem is opgelost’.

Volgens de wethouder krijgt de discussie nog wel een vervolg, want ook voor kinderen in het basisonderwijs veranderen de regels. ,,Dat zijn over de honderd aanvragers.’’

De nieuwe regels voor leerlingenvervoer gelden voor alle gemeenten in de Duin- en Bollenstreek.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.