Blij met bezoekers op afspraak

Oegstgeest

Het feit dat inwoners van Oegstgeest sinds ruim twee jaar alleen nog op afspraak op het gemeentehuis terecht komen, heeft nauwelijks tot klachten geleid.

Dat blijkt uit de interne evaluatie van het systeem door de gemeente.

Het afsprakensysteem lijkt prima te werken. Het aantal mensen dat niet op komt dagen is zeer beperkt, en de mensen die wel komen hoeven minder lang te wachten, terwijl zowel de bezoeker als de behandelend ambtenaar beter zijn voorbereid.

Precieze cijfers over de effecten van het bezoek op afspraak heeft de gemeente niet. De gemeente heeft een systeem waarin moet worden bijgehouden hoeveel mensen niet op komen dagen en hoeveel er zonder afspraak toch worden geholpen. Dat systeem blijft echter ongebruikt.

Meer nieuws uit Leiden