Gemeente Katwijk mag Cantineweg openhouden

Peter van der Hulst
Katwijk

De rollen in het dossier Cantineweg lijken omgedraaid. Waar Katwijk meer dan eens zijn meerdere moest erkennen in de Stichting Duinbehoud en de Stichting Berkheide Coepelduynen, heeft de gemeente dit keer van de Raad van State toestemming gekregen om de Cantineweg open te houden. Het tracé tussen de Westerbaan en de kruising Zilverschoon/Koningin Julianalaan is essentieel voor de ontsluiting van verkeer van en naar het zuidelijke deel van Katwijk.

Hoewel de in 2011 afgegeven vergunning nog slechts een looptijd heeft tot 31 maart van dit jaar is het een belangrijke zege voor Katwijk. De uitspraak van de Raad van State opent de weg naar verlenging van de vergunning. De twee natuurorganisaties zullen dan met nieuwe argumenten en feiten moeten komen om de langere openstelling te kunnen blokkeren.

De argumenten die de stichtingen in december naar voren brachten om de weg af te sluiten, zijn terzijde geschoven. Zo heeft de gemeente Katwijk volgens de Raad van State voldoende aangetoond dat de nadelige gevolgen van openstelling van de weg binnen de perken blijven. De natuurorganisaties vreesden dat het direct aangrenzende duingebied door uitlaatgassen ernstig zou worden aangetast.

Door toename van stikstof in de lucht zouden beschermde duinsoorten en een diertje als de nauwe korfslak worden aangetast. De gemeente heeft volgens de Raad van State met een natuurtoets voldoende aangetoond dat die gevolgen meevallen. Ook worden er verschillende maatregelen - zoals maaien van grasland - genomen om de gevolgen van stikstof te beperken.

Katwijk wil de Cantineweg nog maximaal tien jaar openhouden. In die tijd moet er naar een definitieve oplossing voor het verkeersprobleem worden gezocht.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.