Minder bijstand in Zoeterwoude

Laura Heerlien
Zoeterwoude

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering in Zoeterwoude is met achttien procent gedaald. Wethouder Kees den Ouden is blij dat de gemeente in 2015 toch redelijk wat inwoners aan een baan heeft kunnen helpen.

Op 1 januari 2015 ontvingen nog 64 mensen een uitkering, op 31 december 2015 waren dat er 54. „We zijn wat strikter geworden naar inwoners die in de bijstand zitten. We benadrukken meer dat het toch echt de bedoeling is dat ze weer aan het werk gaan.”

De gemeente heeft een consulent die inwoners helpt bij het vinden van een baan. „Waarbij soms onconventionele paden worden bewandeld. Zo hebben we, tegen de richting van de adviesbureaus in, toch twee uitkeringsgerechtigden een startkapitaaltje gegeven om een taxibedrijf op te richten. In de adviezen werd over een zwakke businesscase gerept, maar onze consulent zag er toch toekomst in en nu blijkt inderdaad dat het prima gaat.”

Tegenprestatie

Wat wellicht ook helpt op weg naar een baan is dat bijstandsgerechtigden sinds de invoering van de Participatiewet worden verplicht om een tegenprestatie te leveren. Zestien uitkeringsgerechtigden waren het afgelopen jaar bijvoorbeeld klassenouder, mantelzorger, of werkten als klusjesman of activiteitenbegeleider bij instellingen als Swetterhage en Emmaus. Den Ouden: „Daarmee benadrukken we dat er ook andere manieren zijn waarop je iets kunt doen. Je past je dagritme aan, hebt een doel om positieve energie in te stoppen.”

Op zich zijn de aantallen bijstandsgerechtigden in de kleine gemeente Zoeterwoude ’overzichtelijk’. „Dat maakt de benadering en het contact met mensen persoonlijk en direct, je kent elkaar bij naam en toenaam. Maar vergis je niet, de overdracht van taken van het rijk naar de gemeente heeft ook veel nieuwe regelgeving meegebracht. En daar moeten we hier, als kleine gemeente, met weinig mensen uit zien te komen.”

De Participatiewet is sinds 1 januari 2015 van kracht en vervangt de wet werk en bijstand, de sociale werkvoorziening, en Wajong (werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten).

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.