Premium

Portaal geeft grotere huishoudens voorrang bij de toewijzing

Portaal geeft grotere huishoudens voorrang bij de toewijzing
Leiden

Woningcorporatie Portaal meldt dat ze inderdaad grotere huishoudens voorrang geeft bij de toewijzing van grotere woningen.

,,Hiermee willen we (potentiële) huurders met grotere gezinnen de kans bieden om een woning te vinden die passend is bij hun gezinssamenstelling. Dit is in het geval van woonwagenwoningen niet anders’’, aldus een woordvoerster. ,,Slechts een beperkt deel van de sociale woningvoorraad in Leiden bestaat namelijk uit eengezinswoningen of grotere appartementen. Om gezinnen met kinderen voldoende kans te bieden op een passende woning is het noodzakelijk om hun voorrang te geven op deze grotere woningen. Dit geldt dus ook voor grotere woonwagenwoningen, maar niet voor de kleinere woonwagenwoningen die wij ook verhuren op Trekvaartplein.’’ Er wordt niet gekeken naar de huidige woonplaats bij de toewijzing.

De corporatie rept niet over eerdere afspraken die met de bewoners van het Trekvaartplein zijn gemaakt. De gemeente Leiden verklaart desgevraagd dat het indertijd afgesproken lokale maatwerk inmiddels verleden tijd is. ,,Nu alle bewoners op de toewijzingslijst een aanbod voor een nieuwe of vervangende standplaats hebben ontvangen, worden vrijkomende huurstandplaatsen en huurwoonwagenwoningen verdeeld via het reguliere woonruimteverdeelsysteem. Zo zijn inmiddels een zestal beschikbaar gekomen plekken op de woonwagenlocaties Trekvaartplein en Roomburg via het woonruimteverdeelsysteem van Holland Rijnland opnieuw toegewezen.’’

De gemeente wijst erop dat het aantal legale standplaatsen op het Trekvaartplein als gevolg van de herinrichting is uitgebreid van 80 naar 90 en dat er in Roomburg 29 standplaatsen zijn bijgekomen. De afspraak met Oegstgeest voor 10 extra plaatsen hoeft volgens de gemeente niet meer te worden uitgevoerd, simpelweg omdat iedereen die op de toewijzingslijst stond toen er afspraken gemaakt werden voor de herinrichting van het Trekvaartplein, inmiddels geholpen is.

Over de Stevenshof zegt de gemeente dat de huuwoonwagens aan het einde van hun levensduur zijn. ,,Bovendien passen ze niet meer in het vigerende bestemmingsplan en is de brandveiligheid in het geding. We overwegen serieus deze locatie te renoveren en daarom hebben we deze woningen vrijgehouden.’’

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.