Meer volkstuinen in de Oostvlietpolder

Binnert Jan Glastra
Leiden

In de Oostvlietpolder bij Leiden mag nog eens 2 hectare aan volkstuinen komen. Het totaal aan uitbreidingsruimte in de polder verdrievoudigt daarmee. Dat hebben provinciale staten woensdag besloten -als onderdeel van een serie aanpassingen in de provinciale verordening Ruimte.

De gemeente had gevraagd om extra ruimte omdat zij er nog altijd niet in geslaagd is een belofte uit 1998 na te komen, om verdwenen volkstuinen ergens anders te compenseren. Van de 9 beloofde hectares zijn er nog 5 niet gevonden. Twee jaar geleden wilde het stadsbestuur het er eigenlijk bij laten zitten -opzij gezet geld verdween zelfs al in de algemene pot- maar daar stak de gemeenteraad onder aanvoering van de SP een stokje voor.

De gemeente overlegt sindsien met de Leidse bond van amateurtuinders (LBA) over de resterende ruimte, en heeft nu nog drie mogelijke plekken op het oog. De Oostvlietpolder is er daar één van. Wat de andere twee opties zijn, is nog niet bekend. Aan de provincie heeft Leiden laten weten zeer binnenkort een besluit te willen nemen.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.