Stammenstrijd bij DIOK: ’Dit verhaal kent alleen maar verliezers’

Bij de Leidse rugbyclub DIOK buitelen niet alleen de spelers over elkaar heen.© Foto Taco van der Eb

Hielke Biemond
Leiden

Het zou een dag van eensgezindheid moeten zijn. Rugbyclub DIOK maakt zich in de laatste reguliere thuiswedstrijd van het seizoen op voor de finale van de degradatiepoule. De realiteit is dat de gewezen Leidse grootmacht niet in de ban is van het bescheiden sportieve succes, maar van een stammenstrijd die is ontstaan naar aanleiding van de aanstelling van een ‘Director of Rugby’.

De vorige week opgestapte coach Robert Broers en teammanager Robert van der Vlist, die DIOK na een moeizame eerste seizoenshelft aan het draaien hebben gekregen, zijn vanmiddag toeschouwers. Zij weigeren nog iets voor hun vereniging te doen zolang Cees Ahsmann voorzitter is.

Over slechts één ding zijn alle betrokkenen het eens: deze situatie is slecht voor de club en had voorkomen moeten worden.

Dadendrang

Aan het begin van het kalenderjaar werken de twee kampen nog in goede harmonie samen aan een plan om DIOK er weer bovenop te helpen. De voorzitter is enthousiast over de dadendrang van Broers. Na zijn terugkeer als coach ziet hij hoe groot de problemen zijn rondom de hoofdmacht: doorstroming vanuit de jeugd is er weinig en er is nauwelijks een tweede team om bij blessureleed op terug te kunnen vallen. Dat moet veranderen om weer aansluiting te vinden met de top van Nederland, beseft de Leidse coach. En dat kan hij niet alleen.

Hij haalt zijn oud-teamgenoot Robert van der Vlist naar de club om samen te gaan bouwen aan een sterk team en de benodigde structuur daaromheen. Het duo Robert en Robert komt met een ambitieus plan om een ‘schil’ van rugby-expertise en organisatorische vaardigheden te creëren rondom de hoofdmacht. Oud-voorzitter Ynze Politiek, voormalig spelers Ab Huisman, Eric-Jan Berendsen en Huub de Veld en onderneemster Trudy Kwik worden bereid gevonden om zich in te zetten voor de vereniging die zij lang geleden in hun hart hebben gesloten.

Het enthousiasme van Ahsmann verdwijnt als hij deze namen hoort. Het zijn lang niet allemaal vrienden van hem, vooral Huisman niet. De voormalig teammanager van Oranje zegde twee jaar geleden na 42 jaar zijn lidmaatschap van DIOK op na een nooit uitgepraat conflict met de voorzitter, dat draaide om de manier waarop Huisman na een thuiswedstrijd een scheidsrechter had bejegend.

Broers krijgt het gevoel dat Ahsmann de installatie van de ‘schil’ bewust traineert om zijn grip op de vereniging te behouden.

Hij weet niet dat de voorzitter op dat moment bezig is om een nieuwe ‘Director of Rugby’ aan te stellen – een hoofdcoach en technisch directeur in één. Zelfs binnen het bestuur van DIOK is niet iedereen op de hoogte van de gesprekken van Ahsmann met de ervaren Engelsman Andy Egonu, die in januari werd ontslagen bij topclub The Dukes. Als dat plan in april naar buiten komt, ontstaat grote consternatie binnen de vereniging. De leden van de ‘schil’ voelen zich overvallen. Oud-voorzitter Politiek spreekt van ‘een koude douche’ en voelt zich ‘in het ootje genomen’.

Verrassing

Volgens Ahsmann kan van een verrassing geen sprake zijn. De aanstelling van de Director of Rugby past wat hem betreft perfect binnen het beleidsplan DIOK 2021, dat is goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering. Hij vindt dat de groeiende vereniging behoefte heeft aan een sterke technische man én een gekwalificeerde hoofdcoach. De preses benadrukt dat Broers niet over de vereiste papieren beschikt. Arthur Arkesteijn en Wilnus Versteijnen overigens wel, waarmee DIOK voldoet aan de bondseis dat er een gekwalificeerde coach aanwezig is.

Vrijwel niemand twijfelt aan het nut van de aanstelling van een technisch directeur voor de gehele vereniging. ,,DIOK wordt hartstikke groot, dus er is zat te doen voor iemand van buitenaf’’, stelt teammanager Van der Vlist. ,,Het idee is niet slecht’’, vindt oud-speler Berendsen. ,,De manier waarop het is gegaan wel. Dit is gewoon heel slecht gecommuniceerd.’’

Het interne conflict dat daardoor ontstaat, spitst zich toe op de vraag wat de precieze rol wordt van Andy Egonu. Wordt hij alleen technisch directeur, of ook hoofdcoach? Broers kondigt aan in dat laatste geval per direct te stoppen, want er kan volgens hem maar één kapitein op het schip zijn.

Het enkele weken eerder kwaad opgestapte bestuurslid Fred Moerland, die Broers tot een terugkeer naar Leiden verleidde, vraagt de voorzitter om opheldering. Hij voelt al aan dat Egonu zelf de hoofdmacht onder zijn hoede wil krijgen. Ook dringt Moerland aan op een eenduidige Nederlandse taakomschrijving voor de nieuwe man, zodat iedereen weet waar hij aan toe is.

Die duidelijkheid komt er: bestuurslid Eimert van der Vliet brengt naar buiten dat Broers ook volgend seizoen hoofdcoach is. Volgens hem is het een misverstand dat hij plaats moet maken voor de Engelsman. De coach en de teammanager schuiven aan bij een bestuursvergadering. Daar krijgen ze excuses van Ahsmann.

Om de gelederen verder te sluiten, gaat Broers het gesprek aan met Egonu. Daaruit worden twee dingen duidelijk: de nieuwe man leeft in de overtuiging dat hij hoofdcoach wordt en vijf spelers mag meebrengen. Broers zet zijn bevindingen in een uitgebreide brief aan het bestuur. Daarin maakt hij duidelijk te vertrekken als Egonu inderdaad een dubbelfunctie krijgt. Is dat niet het geval, dan wil hij overwegen om coach van DIOK te blijven, mits er een vastomlijnde taakverdeling komt.

Op de brief komt geen reactie.

Sollen

Voorafgaand aan de training van vrijdag 29 april wordt Broers gebeld door oud-bestuurslid Moerland, met de mededeling dat Egonu zijn contract heeft ondertekend. De coach van DIOK bedenkt zich geen moment en stapt op, met teammanager Van der Vlist in zijn kielzog. ,,Ik ben 50 jaar en laat niet met mij sollen’’, zegt Broers. ,,Achter mijn rug om is een heel vies spelletje gespeeld.’’

Hij verkeert op dat moment in de veronderstelling dat zijn spelers, al dan niet onder druk van de voorzitter, de kant van Egonu hebben gekozen. Dat blijkt niet het geval: zij tonen zich onaangenaam verrast door de gang van zaken. En niet alleen vanwege het feit dat zij net als vorig seizoen, toen Syd Douglas werd ontslagen, een coach voortijdig zien vertrekken.

Routinier Leon Koenen verwacht dat DIOK er met een professionele buitenlandse coach op vooruitgaat, maar hekelt de manier waarop met de bevlogen clubman Broers is omgesprongen. ,,Het is triest dat hij niet is betrokken bij de procedure, terwijl het om zijn functie gaat. Dat het allemaal zo abrupt gebeurt, zonder daarover te communiceren, is jammer. Daar heeft de club steken laten vallen.’’

Ahsmann erkent tegenover de leden dat de gang van zaken ‘niet altijd de schoonheidsprijs verdient’. Hij verdedigt zich door te onderstrepen dat hij het belang van de gehele vereniging behartigt, niet dat van één of twee personen. Tegenover de leden schetst hij een beeld van een coach die per se niemand boven zich wilde, een hogere financiële vergoeding voor zichzelf wilde en om budget vroeg voor het aantrekken van buitenlandse spelers. Broers, die naar eigen zeggen alleen een vrijwilligersvergoeding ontvangt om zijn club niet op kosten te jagen, geeft aan tevergeefs om financiële duidelijkheid te hebben gevraagd over budget voor ‘de schil’.

Ynze Politiek vindt dat Ahsmann de kwestie bagatelliseert. De oud-voorzitter onderzoekt momenteel of het bestuur zich aan de regels heeft gehouden. Zo niet, dan wil hij het bestuur ter verantwoording roepen op een bijzondere algemene ledenvergadering. Zijn eerste indruk is dat de statuten niet zijn gevolgd. ,,Ik heb af en toe het idee dat het bestuur niet eens weet hoe de statuten in elkaar zitten. Zonder toestemming van de algemene ledenvergadering mogen geen arbeidsovereenkomsten worden gesloten en uitgaven van boven de 5000 euro worden gedaan. Ik neem aan dat de Director of Rugby meer gaat verdienen.’’

De discussie over de rol van Ahsmann wordt binnen de club ondertussen steeds feller. De solistische handelswijze van de voorzitter is voor Moerland een maand geleden de reden geweest om te stoppen als bestuurslid. ,,Ik ben klaar met de achterkamertjespolitiek. Beslissingen worden er doorheen gejast. Je wordt gewoon gepasseerd en voelt je daardoor steeds nuttelozer. Zo ga je binnen een vereniging niet met elkaar om.’’

Beschadigd

Peter de Ligny, voorzitter van het jeugdbestuur, kondigt intern woedend aan zijn functie neer te leggen tijdens de bestuursvergadering van deze week. Daar komt hij op terug. Waarom wil hij niet toelichten. Voormalig topspeler Marcel van Loon zwaait na dit seizoen af als hoofd van de academie. Dat staat volgens hem los van de handelwijze van het bestuur. Wel betreurt hij dat clubmensen onnodig zijn beschadigd.

Het vertrek van Broers en Van der Vlist betekent dat de leden van de ‘schil’ rondom de hoofdmacht stoppen met hun werkzaamheden voor DIOK voordat zij daar aan zijn begonnen. Als zij er al iets voor voelen om onder Ahsmann actief te blijven, verwachten zij niet dat de nieuwe ‘Director of Rugby’ daar prijs op stelt.

Het is nog onduidelijk of zijn aanstelling een breuk betekent met het jeugdbeleid van Broers of juist een voortzetting daarvan wordt. Egonu wil pas na het seizoen zijn plannen toelichten. Het tumult dat zijn komst heeft veroorzaakt, is hem niet ontgaan. ,,Maar dat heeft niets met mij te maken. Daar wil ik me ook niet in mengen.’’

Oud-bestuurslid Moerland zucht eens diep. ,,Ook al is Andy Egonu de beste trainer ter wereld, hij staat nu al met 10-0 achter. Als het bestuur alles open had gecommuniceerd, was iedereen nog binnenboord geweest. Dit hele verhaal kent alleen maar verliezers.’’

Meer nieuws uit Sport Regionaal

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.