Toeloop tot studie International Relations te groot

De Universiteit Leiden kan de groei van het aantal studenten voor de masteropleiding International Relations niet aan.

De Universiteit Leiden kan de groei van het aantal studenten voor de masteropleiding International Relations niet aan.© Publiciteitsfoto

Het Wijnhavencomplex in januari open en kan de toevan International Relations

Het Wijnhavencomplex in januari open en kan de toevan International Relations© Foto Leidsch Dagblad

1 / 2
Wilfred Simons
Leiden

Studenten die aan de Universiteit Leiden de masteropleiding International Relations willen volgen, moeten vanaf studiejaar 2018-’19 tenminste een 6,5 voor hun bachelorscriptie hebben. Met die maatregel wil vicerector magnificus Hester Bijl de overweldigende belangstelling van studenten voor die opleiding wat intomen. De studentengeleding van de universiteitsraad is tegen het besluit en bracht gisteren een negatief advies uit. De personeelspartijen kunnen zich, na aanvankelijke aarzelingen, wel in het besluit vinden, waardoor er toch een meerderheid voor is.

De belangstelling voor de opleiding International Relations is de afgelopen jaren explosief gegroeid. In 2012 schreven zich 81 studenten in; voor komend jaar staat de teller op 510 en de aanmelding is nog niet gesloten. De opleiding kan die groei niet aan, zegt Bijl.

De werkgroepen zijn overvol, er moeten meer werkgroepen en meer keuzevakken worden verzorgd, meer scripties worden begeleid en dat geeft allemaal veel extra administratie. De opleiding moet extra docenten aannemen en inwerken.

Dat is ’buitengewoon problematisch’, schrijft Bijl, nu de Universiteit van Amsterdam een vergelijkbare, ’concurrerende en hard groeiende’ opleiding heeft, die ’in dezelfde personeelsvijver’ vist.

Begrip

De universiteitsraad heeft wel begrip voor de problemen van International Relations. Met het idee van een capaciteitsbeperking heeft zij geen moeite. Wel heeft de studentengeleding dat met het stellen van het cijfer 6,5 als norm.

Dat is dan, zegt student-raadslid Alderik Oosthoek van ONS Leiden, ’de nieuwe 5,6’. De studentenpartij vindt dat op een sluipende manier de norm voor een voldoende wordt verhoogd.

ONS Leiden vindt dat de opleidingscommissie die de studenten uitkiest, moet zoeken naar ’actieve studenten’. Daarmee bedoelt de partij studenten die een bestuursjaar, een extra stage of keuzevak hebben gedaan of die een honoursprogramma hebben gevolgd.

Angst

Dát zijn de mensen ’die zich inzetten’ en aan wie de samenleving behoefte heeft, meent Oosthoek. Maar Bijl stelt daar tegenover dat bedrijven toch zeker ook selecteren op cijfers en ’bollebozen’ zoeken.

Op de achtergrond speelt de angst van de Leidse studenten mee dat zij na hun bachelor helemaal geen masteropleiding meer kunnen volgen.

Tot nu toe gold de stilzwijgende afspraak dat iedereen die de bacheloropleiding International Studies had gedaan, automatisch kon doorstromen naar International Relations. Dat is straks niet meer zo.

Bijl verzekert de universiteitsraad dat studenten die voor International Relations worden gewijzigd, ’drempelloos’ kunnen doorstromen naar tenminste acht andere Leidse masteropleidingen en bij ’een groot aantal’ universiteiten in binnen- en buitenland.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.