Geen vluchtelingen in 't Hofflants Huys in Voorschoten

Marieta Kroft
Voorschoten

Voorschotenis niet van plan vluchtelingen te huisvesten in 't Hofflants Huys in Voorschoten. Na overleg tussen het gemeentebestuur en Woonzorg Nederland blijkt dat het zo goed als leegstaande zorgcentrum toch nog voor een deel bewoond is.

Bovendien heeft Woonzorg voor het andere deel van 't Hofflants Huys al afspraken gemaakt voor studentenhuisvesting. Dat antwoordt het college van B en W op vragen van GroenLinks.

B en W zijn weliswaar bereid na te denken over mogelijkheden voor tijdelijke opvang in Voorschoten. Op dit moment zijn echter geen 'geschikte dan wel betaalbare locaties' beschikbaar. Verder geeft het college aan dat ze meewerkt aan het huisvesten van mensen die een verblijfsstatus hebben gekregen.

Dit jaar is de gemeente verplicht 43 statushouders te huisvesten. Dat zelfde aantal geldt voor 2016. ,,Maar met de huidige toestroom van vluchtelingen zal dit aantal naar verwachting stijgen.''

Volgens B en W hebben zich al Voorschotenaren gemeld bij Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord voor het doen van vrijwilligerswerk of donaties.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.