Nieuwkoop: ’Meer spreiding vluchtelingen’

Erna Straatsma
Nieuwkoop

Betere spreiding van vluchtelingen is noodzakelijk, vinden veel Nieuwkopers.

Ze uitten donderdagavond massaal hun zorgen over gemeentelijke plannen voor huisvesting van tientallen statushouders in voormalig bejaardenhuis het Koetshuis in de kern Nieuwkoop.

Dat burgemeester en wethouders een voorkeur hebben voor huisvesting van vluchtelingen in zes grote dorpskernen van Nieuwkoop, zit veel dorpsbewoners dwars. Zij zien liever kleine groepjes vluchtelingen in alle dertien kernen van Nieuwkoop komen. Dat zou tot een betere integratie leiden, denken de Nieuwkopers.

Tientallen extra stoelen in de hal van het gemeentehuis in Nieuwveen waren nodig om iedereen een plek te geven. Politie was ruimschoots aanwezig, maar het debat verliep rustig.

Volproppen

,,Het moet niet zo zijn dat we het Koetshuis gaan volproppen omdat dat gebouw nu eenmaal beschikbaar is”, zo betoogde Ria de Vries, een van de dertien insprekers. „Dat is voor de vluchtelingen zelf niet prettig en niet voor de omwonenden in het rustieke centrum van Nieuwkoop.”

De Vries had eind vorig jaar geen moeite met kortdurende noodopvang van 120 vluchtelingen in het Koetshuis: „Voor een paar dagen was die locatie perfect. Velen gaven destijds gehoor aan de oproep om kleding voor de vluchtelingen in te leveren. Ik ook. Maar dit is een totaal ander verhaal. Dit gaat om appartementen waar mensen langdurig wonen. Er ontstaat groepsvorming, samenscholingen op straat, criminaliteit ligt op de loer. Dat moet je niet willen. Spreiding van vluchtelingen is essentieel.”

Ghetto

Diverse andere insprekers sloten zich aan bij de bezwaren van De Vries. Ook zij zijn bang voor ’ghettovorming’, criminaliteit en de komst van een ’bolwerk van illegaliteit’. De appartementen in het Koetshuis worden wellicht bevolkt door een grote groep ’alleenstaande jonge mannen’, ook dat beangstigt veel Nieuwkopers.

Daarnaast vinden veel dorpsbewoners het ook onterecht dat het Koetshuis uit beeld dreigt te raken als mogelijk nieuw woongebouw voor ouderen. „Het Koetshuis is een van de diamantjes van Nieuwkoop, laten we dat bewaren voor de Nieuwkoopse ouderen.”

Andere plekken

B en W hebben een voorkeur voor huisvesting in de grootste dorpskernen omdat daar meer voorzieningen zijn. Bij het Koetshuis wordt gedacht aan inrichting van 25 tot 40 appartementen voor een- of tweepersoonshuishoudens. Op vijf andere plekken denkt het college aan nieuwbouw: in Langeraar (Damstaete), Ter Aar (Middelweg), Nieuwveen (Teylersplein en A.H. Kooistraat) en Zevenhoven (Stationsstraat).

Op 21 januari hakt de Nieuwkoopse politiek de knoop door in de keuze voor woonlocaties. Volgens D66-wethouder Annette Pietersen is niets doen ’geen optie’. Dan loopt Nieuwkoop volgens haar onder meer het risico dat de provincie het roer overneemt en ’huizen vordert’ voor vluchtelingen.

Meer nieuws uit LD

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.