Stress bij ouderen over de nieuwe regeling voor de huishoudelijke hulp

Marieta Kroft
Voorschoten

Een 68-jarige Voorschotense krijgt op maandag 23 maart, de dag dat de nieuwe regeling voor de huishoudelijke hulp ingaat, een brief van de gemeente. Hij gaat over het feit dat ze alleen nog het aantal uren hulp krijgt dat nodig is om het huis schoon te houden en de eigen bijdrage van maximaal 189 euro per vier weken die ze voortaan moet betalen. Hoeveel hulp ze krijgt, blijft ongewis omdat haar zorgaanbieder, Activite in dit geval, dat bepaalt.

De brief brengt haar van haar stuk. ,,Als het mij overkomt, moet het veel mensen overkomen’’, zegt ze als ze ten einde raad de krant belt. Alleen al in Voorschoten melden zich dagelijks zo’n vijf tot zeven mensen met vragen over hun hulp. Maar overal in het land is er onrust, zegt een woordvoerster van Zorgbelang Zuid-Holland.

De Voorschotense, die liever niet met haar naam in de krant wil, belt nadat ze de brief van de gemeente krijgt, met allerlei instanties in haar gemeente en ook het CAK, het Centraal Administratiekantoor dat de eigen bijdrage moet innen. Ze wordt er niet wijzer van. ,,Het informatiepunt van de gemeente zit in Limburg. Ik kreeg iemand aan de telefoon die ik amper kon verstaan. Dus dat werd niks.’’

189 euro

Ongeacht de hoeveelheid uren hulp die ze krijgt, moet ze maximaal 189 euro per vier weken betalen, schreef de gemeente. Haar eigen bijdrage kan lager uitvallen bij een laag inkomen en/of vermogen.

,,Mijn man en ik hebben allebei een pensioentje. Ik zal dus wel het maximale moeten betalen. Als daar maar een paar uur hulp tegenover staat, wordt het wel erg duur. Ik heb voor de zekerheid mijn hulp nu stopgezet, maar eigenlijk kan dat niet.’’ Tot 1 januari kreeg de Voorschotense drie uur hulp in de week. ,,Vanwege de onzekerheid en ik niet voor onverwachte kosten wilde komen te staan, halveerde ik mijn uren tijdelijk.’’

De Voorschotense heeft inmiddels een bezwaarschrift op de post gedaan. ,,Wat mij het meest stoort, is dat ik niet weet waar ik aan toe ben, terwijl de nieuwe regeling al is ingegaan. Ik weet niet eens of ik nu verplicht ben de 189 euro over de vier weken die nu zijn ingegaan, toch moet betalen nu ik mijn hulp tijdelijk heb stopgezet. Ik kan een particuliere hulp nemen, maar waar haal ik die zo gauw vandaan?’’

450 cliënten

De gemeente Voorschoten geeft aan de 450 cliënten verschillende malen te hebben geïnformeerd over de veranderingen. ,,Als gevolg van de nieuwe werkwijze zijn de beschikkingen (het besluit van de gemeente over de toewijzing van hulp) soms laat verzonden.’’ De woordvoerster zegt zich ervan bewust te zijn ’dat de nieuwe vorm van toewijzen voor individuele situaties behoorlijke consequenties kan hebben’.

In sommige gevallen kan het volgens haar gunstiger zijn de huishoudelijke hulp particulier te regelen, bijvoorbeeld bij cliënten met een hoger eigen inkomen en relatief weinig uren hulp. De gemeente informeert de cliënten die dit betreft. Waarom deze informatie de 68-jarige vrouw uit Voorschoten niet bereikte, gaat ze nog na.

Zorgaanbieder Activite zegt toe het plan voor het schoonhouden van haar huis nog een keer met de Voorschotense te willen doorspreken.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.