Wethouder Oegstgeest: ’Bezuinigen of belasting verhogen’

Ruud Sep
Oegstgeest

Jan Nieuwenhuis geeft grif toe dat hij zijn half jaar als wethouder liever niet had afgesloten met de aankondiging dat Oegstgeest er niet aan ontkomt om zichzelf in de komende jaren weer een stuk dieper in de schulden te steken. „Nee, dit is zeker niet mijn gedroomde erfenis. Maar het is wel een realistisch beeld. Er zitten geen lijken meer in de kast.”

Nieuwenhuis presenteerde deze week de gemeentelijke perspectiefnota, de voorloper op de begroting voor de komende jaren. Omdat het college demissionair is, hebben burgemeester en wethouders besloten om alleen op een rijtje te zetten welke ’onvermijdelijke ontwikkelingen’ op de gemeente afkomen. Dat zijn er nogal wat.

Zo moet de gemeente vanaf volgend jaar 1,6 miljoen euro bijpassen voor de jeugdhulp en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. De afschaffing van de precario op kabels en leidingen kost de gemeente met ingang van 2022 jaarlijks 1,7 miljoen.

De meest ingrijpende ’onvermijdelijke ontwikkeling’ is het voorstel om de komende vijf jaar als gemeente 15 miljoen euro te investeren in onderwijshuisvesting. „Dat is geen vrije keuze’, benadrukt de wethouder. We hebben als gemeente de wettelijke verplichting om te zorgen voor goede huisvesting voor scholen. Daar krijgen we trouwens ook gewoon geld voor van het rijk.”

De onderwijsinvesteringen vloeien voort uit het huisvestingsplan dat burgemeester en wethouders daags voor de gemeenteraadsverkiezingen aan de raad hebben gestuurd. Oegstgeest verwacht de komende tien jaar in totaal 30 miljoen kwijt te zijn aan nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen. Dat er voor de komende tien jaar 15 miljoen begroot is, is geen toeval. „Nee, we weten welke scholen we op korte termijn aan moeten pakken. De basisschool Gevers Deutz Terwee en beide vestigingen van de Leo Kannerschool hebben snel nieuwbouw nodig. Het Dok moet worden uitgebreid met zes nieuwe lokalen. Ik verwacht dat de raad in het najaar een besluit kan nemen over het huisvestingsplan.”

Ondanks de grote investeringen is het gelukt om de begroting rond te krijgen zonder grote bezuinigingen of belastingverhogingen. De enige serieuze verhoging van de onroerende-zaakbelasting staat in de planning voor 2022.

De kans dat de politiek genoegen neemt met de begroting is klein. Door de investeringen loopt de gemeentelijke schuld sterk op, terwijl juist verlaging daarvan de afgelopen jaren prioriteit had. Nieuwenhuis: „Dat wordt een klus voor het nieuwe college.”

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.