Hommeles in de Willibrordusparochie

De Heilig Hart van Jezuskerk in De Zilk.

De Heilig Hart van Jezuskerk in De Zilk.

Paul de Vlieger
De Zilk/regio

Het rommelt binnen de Willibrordusparochie, de fusieparochie van de katholieke kerken in Lisse, Hillegom en De Zilk. De zeven leden van de Lokale Commissie van De Zilk hebben unaniem het bijltje erbij neergegooid. De vertegenwoordigers van de Heilig Hart van Jezuskerk vinden dat ze steeds minder zeggenschap krijgen waardoor de eigen identiteit van de kerkgemeenschap in De Zilk gevaar loopt. ,,Heel verdrietig allemaal’’, zegt Huub Turnhout, een van de opgestapte commissieleden.

Volgens Turenhout is De Zilk het niet eens met het algemeen beleid dat het in Lisse zetelende bestuur van de parochie voert. ,,En dan heb ik het vooral over de lijn die anderhalf jaar geleden is ingezet. Van bovenaf worden besluiten genomen die de Lokale Commissies maar hebben te slikken. Zo mogen wij ons niet meer bemoeien met de financiën, de jaarrekening, het secretariaat, het gebouw enzovoort. Maar hoe kun je als kerkgemeenschap dan nog je eigen identiteit behouden?’’

De bekende druppel was volgens Turenhout de beslissing van het parochiebestuur om het contract van de enige betaalde kracht van de Heilig Hartkerk, die vier ochtenden per week secretariaatswerk doet, niet te verlengen. ,,Droevig’’, zegt Turenhout. ,, Deze betaalde kracht doet veel meer dan secretariaatswerk alleen. Wij vinden het belangrijk dat de pastorie bereikbaar is, dat je binnen kunt lopen voor een gesprekje. Maar het bestuur zegt: het secretariaat doen we centraal en voor die andere taken schakel je maar vrijwilligers in.’’

Verdrietig

De stap die de zeven katholieke Zilkers hebben gezet om de Lokale Commissie te verlaten, betekent volgens Turnhout niet dat de fusie, die op 1 januari 2010 een feit werd, alsnog is mislukt. ,,Welnee, het ging juist prima. Totdat het parochiebestuur besloot dat het niet goed ging. Het is heel verdrietig dat het zo moet eindigen. Terwijl De Zilk juist zo’n bijzondere kerkgemeenschap is. Als er iets bijzonders aan de hand is, zit de kerk hier nog vol. De jaarlijkse kerkbijdrage en de kerkenveiling brengen verhoudingsgewijs heel veel op. Maar het lijkt soms wel of het parochiebestuur van De Zilk af wil.’’

Dat laatste is zeker niet de intentie, verzekert André Jansen, vice-voorzitter van de Willibrordusparochie, die spreekt over ’verschil van inzicht over taken en bevoegdheden’. ,,Aanvankelijk hadden we na de fusie een hoofdbestuur en lokale besturen, maar dat werkte veel te stroperig omdat elk besluit drie keer heen en weer moest. Er waren te veel kapiteins. Toen is besloten dat er één bestuur komt dat over beheerszaken gaat en de Lokale Commissies voor de diaconie, communie en dergelijke.’’

Schip

Ook het centraliseren van het secretariaat behoorde bij deze organisatorische ingreep. Jansen: ,,Dat als gevolg daarvan het contract met de betaalde kracht in De Zilk niet werd verlengd, is pijnlijk maar is uitgebreid uitgelegd en besproken. Het wordt alleen niet geaccepteerd. Maar er moet wel enig begrip zijn dat het schip moet worden bestuurd.’’

Volgens de vice-voorzitter kan De Zilk gewoon blijven meepraten over allerlei beheerszaken, alleen op een andere plek. ,,Er is een werkgroep financiën, er is een werkgroep gebouwen, maar daar wil men niet in omdat De Zilk alles bij het oude wil laten. Ja, als je niet mee wílt praten, dan hoor je ook niets.’’ Komt het allemaal nog goed in de Willibrordus, of is een scheuring of opheffing van de Zilker kerkgemeenschap aanstaande? Jansen denkt het eerste. ,,Een goed gesprek én tijd helen alle wonden’’, zegt hij.

Heilig Hart Groep

Inmiddels is in De Zilk een ad-hocgroep van acht verontruste parochianen gevormd, die werkt aan een oplossing. Wim van Haaster is een van de leden van deze zogeheten Heilig Hart Groep. Hij is terughoudend in zijn commentaar. ,,We hebben afgesproken pas naar buiten te treden als er iets positiefs valt te melden’’, reageert hij in eerste instantie. Om daarna toch kort in te gaan op het probleem. ,,Er is te kort gepraat en te veel gemaild, waardoor de stemming steeds slechter werd. Miscommunicatie dus. Inmiddels is de Heilig Hart Groep in gesprek met het bestuur en dat verloopt positief. Het gaat goed komen’’, voorspelt hij.

Van Haaster denkt dat uiteindelijk een nieuwe Lokale Commissie zal worden gevormd en dat er Zilkers tot werkgroepen toetreden om op gebied van financiën en dergelijke de vinger aan de pols te houden. Precies zoals het parochiebestuur voor ogen heeft dus.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.