Nieuwe coalitie Leiderdorp rond

Aad Rietveld
Leiderdorp

Leiderdorp heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. Minder dan twee weken nadat VVD en CDA het vertrouwen in coalitiepartner D66 opzegden, hebben zij met de PvdA en de Lokale Partij Leiderdorp overeenstemming bereikt over de wethouders en coalitieprogramma.

Veel zal er niet veranderen aan het beleid van de gemeente, maar voor alle vier de partijen zit in het nieuwe programma wel iets waar zij erg gelukkig mee zijn.

Voor de VVD is de winst dat een aangekondigde verhoging van de OZB voor het komende jaar, van een half procent, is geschrapt. CDA en PvdA zijn opgetogen over het feit dat het komende jaar 100.000 euro extra wordt uitgegeven aan groenonderhoud in Leiderdorp.

Honden

De LPL scoort een punt in het akkoord met een ’hondvriendelijker’ beleid: voor sociale minima bestaat vanaf volgend jaar de mogelijkheid vrijstelling van hondenbelasting aan te vragen en er komt een voorstel om van de parken de Houtkamp en de Bloemerd in hun geheel een losloopgebied te maken, behalve in het broedseizoen.

Het nieuwe dagelijks bestuur van Leiderdorp zal bestaan uit vier wethouders. Kees Wassenaar (VVD) en Jeff Gardeniers (CDA) blijven, voor de LPL is raadslid Angelique Beekhuizen kandidaat, voor de PvdA-fractievoorzitter Olaf McDaniel.

CDA’er Gardeniers neemt de portefeuille financiën over van de vertrekkende D66-wethouder Michiel van der Eng. Beekhuizen en McDaniel worden parttime wethouder, want de nieuwe coalitie vindt drie ’volledige’ wethouders voor Leiderdorp wel genoeg.

Sportclubs

Aan het door PvdA en LPL fel bestreden sportbeleid van de gemeente verandert vooralsnog niets. ,,Dat zou ook niet verstandig zijn’’, zegt McDaniel, ,,want van de eerste fase van dat beleid, die nu wordt uitgevoerd, hebben de sportclubs alleen maar voordeel. En wij zitten natuurlijk maar anderhalf jaar.’’

Er staan nog geen handtekeningen onder het akkoord, want de PvdA moet het nog voorleggen aan zijn ledenvergadering. Dat gebeurt dinsdagavond. De bedoeling is dat het nieuwe college in de gemeenteraadsvergadering van 31 oktober wordt geïnstalleerd.

Behalve over het schrappen van de OZB-verhoging, is VVD’er Cooijmans vooral tevreden dat de vier partijen er ’in rap tempo uit zijn gekomen’. ,,En nu moeten we zorgen dat we in de raad ook weer met iedereen on speaking terms komen.’’

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.