Woningbouwvereniging spreekt wéér over nieuwbouw van hart van de Kooi

Arie de Jong: ,,Blijf met uw fikken af van wat we met zijn allen historisch erfgoed vinden - een stukje Leiden met een ziel.’’ Foto Hielco Kuipers

Alieke Hoogenboom
Leiden

Nieuwbouw van de oude volkswijk de Kooi is net zo duur als renovatie. Maar de kwaliteit van een nieuwbouwwoning is altijd beter dan van een gerenoveerde. Sloop van de 127 huizen is daarmee toch weer een optie. Dat kregen de bewoners aan de vooravond van de renovatie van hun huis plots te horen van woningbouwvereniging De Sleutels. Ze zijn geschokt.

Directeur Gerda van den Berg meldt ook dat de bewonerscommissie niet met de Sleutels over nieuwbouw van de centrale blokken in overleg wil.

,,Dit betekent dat we op dit moment zonder inbreng van de bewonerscommissie of bewoners verder gaan met de ontwikkeling van een nieuwbouwvariant.’’

Raar

De bewonerscommissie hoopt dat de gemeente verantwoordelijkheid neemt en ingrijpt. Secretaris Adriaan van der Klein wijst ook naar het initiatiefvoorstel van een jaar of vijf geleden waarin de meerderheid van de gemeenteraad zich uitspreekt over behoud en renovatie.

,,We vinden het een rare gang van zaken. Ze zeggen bij de woningbouwvereniging: we willen een nieuwbouwplan maken en dat vergelijken met de renovatieplannen. Maar ik heb ze nog niet horen zeggen: we hebben een paar jaar geleden afspraken gemaakt en daar willen we nu vanaf.’’

Architect Jesse

Bewonerscommissie ’De Oude Kooi’ staat niet alleen in de opgelaaide strijd met woningbouwvereniging de Sleutels over de toekomst van de wijk. Tijdens een recente bewonersraadpleging hield een vergrote meerderheid van de aanwezigen vast aan de oude plannen: renovatie van het hart van de Kooi.

Ook in de politiek is er onbegrip over de aankondiging van Gerda van den Berg van de Sleutels, dat er naast het renovatieplan óók een nieuwbouwvariant wordt ontwikkeld. Han Dirks van de SP stelt er donderdagavond vragen over in de commissie Stedelijke Ontwikkeling.

,,Er ligt een raadsbesluit dat er gerenoveerd moet worden. Er ligt óók een convenant met de bewoners’’, zegt hij.

,,Deze stap van de Sleutels zorgt voor veel extra onrust, waarom die hele discussie van toen opnieuw overdoen? Dit is cultuurhistorisch een waardevol deel van Leiden. De architect Jesse heeft hier een echte arbeiderswijk ontworpen, die monumentwaardig is. Het hart van de Kooi behouden zoals die nu is, daar staat de SP voor. En ik heb alvast een rondje gemaakt en gehoord dat een politieke meerderheid er zo over denkt.’’

Ziel van de Kooi

Vereniging Oud Leiden die een paar jaar geleden nog aan de gesprekstafel zat bij de Sleutels, is nú niet ingelicht over de laatste ontwikkelingen. Maar voorzitter Arie de Jong van de commissie Onbeschermd Erfgoed heeft er in de wandelgangen wél over gehoord.

,,Ik ben eufemistisch als ik zeg: I’m not amused. De centrale blokken zijn in combinatie met het Kooipark erfgoed met een behoorlijke betekenis. Ik zou tegen de Sleutels willen zeggen: blijf met uw fikken af van wat we met zijn allen historisch erfgoed vinden - een stukje Leiden met een ziel - en ga vooral bouwen op plekken waar het wél kan. De ziel van de Kooi nek je als je decentrale blokken sloopt.’’

Stom

De Jong heeft zelf een Sleutels-verleden en een warm hart voor deze club - na de fusie met Zijl en Vliet waar hij directeur was, was hij de eerste voorzitter van de nieuwe Raad van Bestuur - maar voor de nieuwbouwaspiraties in de Kooi kan hij geen enkele sympathie opbrengen.

,,Ik vind het ontzettend stom dat ze hier mee komen. Het geeft de bewoners het idee: als ik met die club een afspraak maak, is het over een paar jaar weer helemaal anders. Ik betreur het dat ze bij de Sleutels zijn gaan twijfelen over de renovatie.’’

Meer nieuws uit Regio

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.