Grote enquête in Merenwijk

Loman Leefmans
Leiden

Er komt een omvangrijke enquête in de Leidse Merenwijk. Bewoners moeten daarin vooral hun mening geven over de twee toegangswegen van de wijk, de Gooimeerlaan en de IJsselmeerlaan. Moeten die een rotonde krijgen op de plek waar ze op de rondweg (Ketelmeerlaan) uitkomen, of toch niet?

De twee verkeerspunten hebben inmiddels een roerige voorgeschiedenis. De T-splitsingen zouden aanvankelijk worden veranderd in rotondes. Dat vond de gemeente uiteindelijk te duur en uit oogpunt van verkeersveiligheid ook onnodig. Vervolgens werden enkele maanden geleden beide knooppunten ontdaan van één rijstrook en werden asfalt, belijning en verkeersborden vernieuwd. Dat leidde tot een storm van kritiek omdat de verandering ronduit als onoverzichtelijk werd omschreven door zowel buurtbewoners en winkeliers uit de Kopermolen, als een aanzienlijk deel van de gemeenteraad.

Die raad besloot uiteindelijk dat er toch rotondes moeten komen. Een beslissing die tegen het zere been is van verkeerswethouder Robert Strijk (D66). Niet alleen is de politieke wens een verkapte motie van wantrouwen tegen de gemeentelijke verkeersdeskundigen, maar het kost ook tonnen meer dan de huidige oplossing.

In een laatste poging om alsnog van rotondes af te komen, is nu een enquête ingesteld. Niet alleen digitaal. In en rond winkelcentrum Kopermolen gaan ook enquêteurs de straat op. En omdat het zonde is om een grote en niet goedkope peiling alleen over twee verkeerspunten te laten gaan, worden er ook vragen gesteld over de leefbaarheid in de meest noordelijke wijk van Leiden. Bovendien wordt aan de ongeveer 10.000 Merenwijkers de vraag voorgelegd of er geen buurtvereniging moeten komen.

Als de inwoners van de Merenwijk bij de enquête in meerderheid aangeven dat ze tóch liever rotondes willen op hun twee toevoerwegen, dan komen ze er, zo meldt het stadsbestuur. Volgens een ruwe voorspelling begint de aanleg daarvan in het voorjaar van 2016.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.