Samen aan de Slag groeit als kool

Loman Leefmans
Leiden

Samen met buren een buurttuin aanleggen. Het is in de mode en ze schieten in Leiden als paddenstoelen uit de grond. Sterker nog; de door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten over het onderwerp trekken honderden bezoekers, zoals afgelopen maandagavond het geval was. ,,Echt heel leuk om er een bijdrage aan te leveren’’, vindt VVD-wethouder Paul Laudy.

De eerste Leidse buurttuinen kwamen rond de eeuwwisseling voort uit spontane acties van bewoners. Ze beplantten samen een pleintje, perkje of braakliggend perceel. Een bekend voorbeeld ligt in de Groenesteeg. Op een autoloos deel van die steeg, hebben bewoners een woud aan grote bloem- en plantenbakken neergezet. Het is niet voor niets dat de gemeente een foto van die groene steeg gebruikt voor foldermateriaal en presentaties.

De Groenesteeg kreeg op veel plekken navolging en de gemeente onderkende de positieve aspecten van buurttuintjes. Het zorgt uiteraard voor meer groen en een frisse aanblik, maar ook de saamhorigheid tussen wijkbewoners groeit erdoor. En doordat de gemeente klaarstaat om te helpen met menskracht, subsidie of materiaal, verbetert ook de relatie met de plaatselijke overheid. Die ook nog eens op onderhoud bespaart, als bewoners hun wijktuintje ijverig onderhouden en eventuele klachten over zwerfvuil en hondenpoep snel en direct doorgeven.

Kortom; winst aan alle kanten. ,,De gemeente zorgt voor het basisniveau, de bewoners maken het nog mooier’’, zo vat de wethouder het kort samen. En de omvang varieert van één enkele plantenbak op een stoep, tot het Singelpark van circa zes kilometer. Er is ook een werknaam bedacht voor het geheel aan samenwerkingsvormen: Samen aan de Slag. Op de bijeenkomst van afgelopen maandagavond in het Scheltemacomplex aan de Marktsteeg, kregen de geïnteresseerden toespraakjes en filmpjes voorgeschoteld waarna ze kraampjes vol informatie vonden en konden speeddaten met een onderhoudscoach. ,,Dit was ongeveer de tiende en laatste bijeenkomst’’, aldus Laudy. ,,Doordat het om hun eigen leefomgeving gaat, merk je dat de betrokkenheid bij de mensen groot is.’’

Dat het allemaal loont, kwam duidelijk aan het licht bij het relaas van de vertegenwoordigster van de Pottenbakkersgang in de Havenwijk. Daar is een braakliggend binnengebied door omwonenden tot een groene oase omgevormd. ,,Het is een speeltuin voor katten uit de buurt geworden en voor vogels en voor bijen. Het leeft ook écht.’’

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.