Lobby tegen huizenbouw Duivenvoorde

Marieta Kroft
Voorschoten/Leidschendam

Geen grote en zelfs geen kleine woonwijkjes in de Duivenvoordecorridor. De roep om het gebied tussen Leidschendam en Voorschoten open en groen te houden, wordt alsmaar luider.

De Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) kwam deze week met kritiek op de plannen van de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten om huizen in de Duivenvoordecorridor te bouwen. Ze zien zich daartoe genoodzaakt om dreigende financiële miljoenentekorten af te wenden. De PAL vindt dat gemeenten meer tijd moet worden gegund om uit de financiële problemen te komen. Bovendien moeten ze ook buiten de Duivenvoordecorridor op zoek gaan naar inkomstenbronnen.

Het advies van PAL klinkt als muziek in de oren van D66 Voorschoten. ,,Wij beginnen een campagne tegen woningbouw in de Duivenvoordecorridor’’, meldt fractievoorzitter Marco van der Meij. ,,Het wordt ons speerpunt voor 2016.’’ Hij heeft al gesprekken gehad met partijgenoten in Leidschendam-Voorburg en Wassenaar, de provincie en met de fractievoorzitters van Voorschoten.

Van der Meij geeft aan alternatieve financieringsbronnen te hebben gevonden voor de huizenbouw in de Duivenvoordecorridor. Het gaat om 8 miljoen euro. Hij denkt dan bijvoorbeeld aan woningbouw op andere plekken in het dorp en een krimp van het ambtelijk apparaat.

Sinds enkele maanden lobbyen twaalf lokale, regionale en provinciale natuur- en milieuorganisaties eveneens voor het openhouden van ’de laatste open verbinding tussen het Groene Hart en de buitenplaatsen tussen Leiden en Den Haag.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.