Buurtbewoners Katwijk verminderen criminaliteit door WhatsApp-groep

Alieke Hoogenboom a.hoogenboom@hollandmediacombinatie.nl
Katwijk

Zet bij elke entree van een woonwijk een bord dat inwoners attendeert op de WhatsApp-groepen die er zijn. Het Katwijkse CDA-raadslid Irene van der Plas heeft het gemeentebestuur gevraagd dat te doen. Volgens haar zijn de buurtchatgroepen een succes, omdat die ervoor zorgen dat de criminaliteit vermindert.

Zo is de hoeveelheid woninginbraken het afgelopen jaar gedaald en geven burgers aan dat ze zich er veiliger door voelen.

De Katwijkse politiechef Peter Koot heeft eerder gezegd dat hij de initiatieven toejuicht en dat er een goede samenwerking is met de wijkagent. Ook de Nationale Politie is over de ontwikkeling te spreken.

Stickers

Bewoners van de wijk Schutterswei vroegen onlangs om een bord te plaatsen bij de entree, maar dat verzoek is afgewezen. Het gemeentebestuur wil namelijk niet dat er in de openbare ruimte onnodig veel borden worden neergezet.

Het plakken van stickers mag wel, maar daar ziet Van der Plas dan weer niets in. Een bord staat volgens haar een stuk netter dan afgebladderde stickers. Die versterken de aantrekkelijkheid van de buurt niet. Ze heeft B en W nu opnieuw verzocht de borden in de gemeente Katwijk toe te staan.

Van der Plas: ,,Het is alleen maar toe te juichen als inwoners een rol willen spelen bij de veiligheid en leefbaarheid in hun wijk. Dat moet je niet tegenwerken maar juist promoten zoals bijvoorbeeld in Hilversum gebeurt. Onlangs feliciteerde de burgemeester daar de bewoners van een straat met de 100ste buurt WhatsApp-groep in de gemeente, waarna hij het bordje bij de toegang van de wijk feestelijk onthulde.”

Wijkagent

In Katwijk zijn al meer dan vijftien buurtgroepen actief. Zodra een bewoner een verdachte situatie ziet, brengt hij de leden van de preventiegroep op de hoogte. Die kunnen dan alert zijn. In veel WhatsApp-groepen zitten wijkagenten, die daardoor snel in actie kunnen komen.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.