Zorgen om kwetsbare leerlingen door stop REA Topklas

Sebastiaan van der Lubben
Leiden

De Leidse SP is er allerminst gerust op dat volgend schooljaar op tijd een alternatief wordt gevonden voor het extra schooljaar tussen het speciaal voortgezet onderwijs en het reguliere mbo voor jongeren met een beperking. Deze zogenoemde REA Topklas laat vanaf komend schooljaar geen leerlingen meer toe. Volgens Ries van Walraven, raadslid van de SP, dreigen nu kwetsbare kinderen op straat terecht te komen.

Doel van de REA Topklas is dat jongeren met een beperking een jaar kunnen wennen aan het reguliere mbo-onderwijs. Ze volgen daarvoor lessen in het gebouw van ROC Leiden. Na een jaar stromen deze jongeren door naar het reguliere onderwijs. Dat tussenjaar is tot nu toe altijd bekostigd uit eigen middelen van onder meer ROC Leiden. Het geld is echter op en het klasje wordt opgedoekt.

Van Walraven stelde al eerder vragen aan wethouder Frank de Wit. De wethouder antwoordde dat de gemeente in gesprek is met ’experts uit het onderwijsveld’ om ’voor de zomervakantie een haalbaar alternatief ontwikkeld te hebben’, maar dat stelt Van Walraven allerminst gerust. Ook de toevoeging van De Wit dat het maar vijf mensen betreft, neemt die ongerustheid niet weg.

,,Het zijn kwetsbare jongeren. Mijn ervaring is dat je heel snel moet ingrijpen als daar iets mee gebeurt en dit duurt mij allemaal te lang”, aldus het SP-raadslid. Volgens Van Walraven dringt de tijd. Het nieuwe schooljaar begint in september, zij heeft nog geen aanwijzing dat er schot in de zaak zit. Daarom stelt ze vragen tijdens de gemeenteraadsvergadering deze week.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.