Boeren, weidevogels of recreanten?

1 / 3
Erna Straatsma
Teylingen

De keuze tussen drie toekomstvarianten komt morgenavond aan de orde tijdens een publiek debat in ’t Onderdak in Sassenheim.

Drie ’droomvisies’ zijn de afgelopen maanden door gemeente en inwoners geformuleerd, waarvan behoud van de huidige functie de meest simpele is. Boeren blijven het landschap gebruiken voor productie van voedergras. Wandelaars kunnen een rondje lopen op nieuwe, halfverharde paden. Weidevogels kunnen in een deel van de polder ongestoord hun gang gaan, dankzij agrarisch natuurbeheer. Langs de Eikenhorstlaan kan een nieuw melkveebedrijf komen, op terrein dat al bebouwd is. Hier is ook ruimte voor diverse vormen van horeca, zoals bijvoorbeeld een pannenkoekenboerderij. De kosten van de variant ’behoud plus’ zijn laag: circa 250.000 euro.

Genieten

Daar tegenover staat een uitgebreid recreatieplan met de titel ’genieten voor iedereen’. In deze visie verandert de polder is een bosrijk gebied met diverse recreatie- en speelvelden. Eiken, elzen en wilgen verrijzen aan de zuidzijde van het gebied, langs de dorpsrand van Voorhout. Een netwerk van nieuwe paden, met een totale lengte van ruim acht kilometer (met circa 65 bruggen), maakt het gebied aantrekkelijk voor wandelaars en sporters. De paden sluiten aan op omliggende polders bij de Ruïne van Teylingen en de molen van Elsgeest. Ten zuiden van de Oosthoutlaan komt een weide waar honden los mogen lopen. De aanlegkosten bedragen circa 1,8 miljoen euro. Eventueel is dit plan uit te breiden met mogelijkheden voor waterrecreatie.

De derde droomvisie, genaamd ’meer natuurbeleving’, maakt de polder vooral aantrekkelijk voor weidevogels. Het gebied krijgt een inrichting die vergelijkbaar is met de Klaas Hennepoelpolder in Warmond/Oegstgeest. Dat betekent: veel water. Het grondwaterpeil gaat omhoog en een deel van de polder wordt afgegraven om een zogeheten plas-drasgebied te creëren. Bestaande sloten worden breder gemaakt. Wandelaars mogen alleen buiten het broedseizoen het gebied in en krijgen daarvoor een nieuw netwerk van 4,5 kilometer aan paden. De verwachte aanlegkosten van ’meer natuurbeleving’ bedragen 1,7 miljoen euro. Die investering is waarschijnlijk voor meer dan de helft via (provinciale en regionale) subsidies terug te krijgen, zo verwacht de gemeente.

Het publieksdebat in ’ t Onderdak is morgenavond om 20.00 uur.

Buurtschap

De ontwikkeling van een buurtschap in de Eikenhorstlaan is in alle visies mogelijk en niet meegerekend in de verwachte kosten.

Bij de recreatievariant ’genieten voor iedereen’ is langs de laan plek voor een pannenkoekenboederij, een natuureducatiecentrum en een zorgboerderij.

In de variant ’behoud plus’ blijft de bebouwing gerelateerd aan agrarische activiteiten. Een bestaand erf wordt omgebouwd tot melkveebedrijf.

Bij ’meer natuurbeleving’ is kleinschalige horeca mogelijk en kan de bollengrond langs de Eikenhorstlaan (deel van de Luizenmarktpolder) blijven bestaan.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.