Rechter wijst referendum Noordwijk af

© Archieffoto ANP
Den Haag/Noordwijk

Een referendum over de wenselijkheid van een fusie tussen Noordwijk en Noordwijkerhout lijkt van de baan. De Haagse voorzieningenrechter heeft het verzoek van Raymond Salman afgewezen om een volksraadpleging te houden. De Noordwijker kan nu alleen nog beroep aantekenen bij de Raad van State.

Waar de gemeente blij is met de uitspraak, daar is Salman ’uiterst teleurgesteld’. De rechter meent dat een raadgevend referendum ’hoe dan ook niet meer mogelijk is’ omdat het wetsvoorstel dat de gemeentelijke herindeling van Noordwijk en Noordwijkerhout regelt al bij de Tweede Kamer ligt.

Salman liet tijdens de zitting weten dat het nog niet te laat is voor een referendum. Op 21 maart zou de Noordwijkse bevolking zich gelijktijdig met de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zich kunnen uitlaten over de fusie. Salman wees daarbij op een passage uit een brief van de minister van Binnenlandse Zaken. Daarin stond dat het referendum alsnog plaats zou kunnen vinden als de rechter zou besluiten dat de gemeenteraad het verzoek voor een volksraadpleging ten onrechte had afgewezen. De voorzieningenrechter laat zich daar inhoudelijk echter niet over uit.

Ze komt tot een formeel oordeel dat Salman ’geen enkel belang meer heeft bij het proces’ en sluit daarmee aan bij de mening van de gemeente. Noordwijks advocaat Rob Lever zei tijdens de zitting dat de gemeente niet meer aan zet is, maar dat het oordeel nu aan het parlement is.

Tot 22 december konden nog bezwaarschriften tegen het wetsvoorstel worden ingediend. Pas daarna buigt de commissie voor Binnenlandse Zaken zich over de herindeling. Salman heeft gereageerd. Hij verbaast zich erover dat de Tweede Kamer niet van zins lijkt een hoorzitting te houden over de fusie van Noordwijk en Noordwijkerhout. Gelijktijdig met deze dorpen gaan elders in het land andere gemeenten fuseren en daar worden wel informatiebijeenkomsten belegd.

Salman denkt dat Noordwijk wordt overgeslagen omdat het hier om een vrijwillige herindeling zou gaan. Hij heeft dat altijd bestreden en vindt dat de inwoners buitenspel zijn gezet. Salman wijst de Tweede Kamer erop dat ’gemeenschappen niet tegen hun zin tot herindeling mogen worden gedwongen’. Het is volgens hem niet alleen ondemocratisch maar ook ineffectief. ,,Een fusie met (wederzijdse) tegenzin leidt enkel tot ellende’’, schrijft hij.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.