Kermiskwestie Leiderdorp bij Raad van State

De kermis op de Engelendaal was in ieder geval op verkeerstechnisch gebied een misser.

De kermis op de Engelendaal was in ieder geval op verkeerstechnisch gebied een misser.

Binnert Glastra
Den Haag

Bewoners van de Karolusgulden in Leiderdorp blijven aandringen op schadevergoeding voor de overlast van de kermis, ten tijde dat die op de Engelendaal stond. Zij betichten bovendien de gemeente van arrogant gedrag. Dat bleek woensdag tijdens de behandeling daarvan bij de Raad van State.

De jaarlijkse Koninginnedagkermis stond vanaf 2004 vijf jaar lang midden op de Engelendaal en leverde voor de bewoners van de Karolusgulden enorme overlast op. ,,Thuiswerken was onmogelijk, een zoon van een buurman haalde bijna zijn eindexamen niet en door het opbreken van de kermis kon ik s nachts niet slapen. Sommige bewoners vluchtten zelfs hun huis uit en namen tijdens de kermisdagen gedwongen vakantie op’’, aldus woordvoerder Van der Voort.

Al in een vroeg stadium vroegen de omwonenden van de Engelendaal om enige compensatie van de gemeente Leiderdorp voor hun lijdensweg. ,,Maar die veegde een compromisvoorstel op arrogante wijze van tafel. Dat is een belangrijke reden dat we nu bij de Raad van State staan’’, aldus Van der Voort. Aanvankelijk waren er elf huiseigenaren die bij de gemeente aan de bel trokken, maar de meesten haakten af, volgens Van der Voort omdat het allemaal zo lang duurt.

De gemeente Leiderdorp ziet geen enkele aanleiding voor genoegdoening aan de bewoners van de Karolusgulden. ,,Kermissen staan meestal in woongebieden en duren maar een paar dagen. Kermissen behoren volgens ons tot een normaal maatschappelijk risico dat iedere burger moet accepteren’’, aldus een gemeentewoordvoerder.

Waardedaling

De Raad van State wilde van beide partijen weten of er voorbeelden in Nederland zijn waarbij gemeentes compensatiegelden aan omwonenden van kermissen betalen, maar een antwoord bleef uit.

Het betoog van Van der Voort dat de gevraagde compensatie van enkele duizenden euro’s per woning ook te maken heeft met de waardedaling van de huizen, maakte niet zo veel indruk. Al helemaal niet omdat de kermis sinds 2010 eerst naar de parkeerplaats van het zwembad en daarna naar de parkeerplaats in sportpark De Bloemerd verhuisde. ,,Dus er is toch geen enkele invloed meer op de waarde van de woningen?’’, vroeg staatsraad Michiels. ,,Dat er destijds een aantasting van het woongenot was, dat kan ik me voorstellen. Maar waardedaling? Nee.’’

In ieder geval gaat de Raad van State de komende weken uitzoeken of en hoeveel nadeelcompensatie de gemeente moet uittrekken.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.