Drang en dwang of toch niet?

© foto emile van aelst

Leiden

Ook de PVV was uitgenodigd voor het Hoger Onderwijs Verkiezingsdebat 2017 in de sociëteit van LSV Minerva, maar tot verdriet van debatleider Youri Albrecht ’had de partij niet eens de moeite genomen om te reageren’. Daarmee, vond Albrecht, liet de PVV een kans liggen om uit te leggen wat zij aanwil met het hoger onderwijs, want in het elf punten tellende verkiezingsprogramma rept zij daar met geen woord over.

Het Hoger Onderwijs Verkiezingsdebat was een initiatief van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) en LSV Minerva. Vijf onderwijswoordvoerders van wat tegenwoordig ’de middenpartijen’ heet, waren afgelopen donderdagavond naar Leiden gekomen: Michel Rog (CDA), Pieter Duisenberg (VVD), Amma Asante (PvdA), Rik Grashoff (GroenLinks) en Paul van Meenen (D66).

Van deze vijf woordvoerders bleek Rik Grashoff de meest liberale. Hij wil een einde maken aan alle beperkingen in het hoger onderwijs. Iedereen moet kunnen studeren wat hij of zij wil, waar hij wil, zo lang hij wil en op elke leeftijd. Zijn partij is tegen selectie aan de poort, bindende studie-adviezen, motivatiebrieven, matching, selectie voor honours classes of university colleges. Een ’pretstudie’ volgen, is in zijn ogen geen bezwaar - een afgestudeerde die daarna geen werk vindt, zal vanzelf tot de conclusie komen dat hij of zij zich beter in een ander vak kan bekwamen. Onderwijs moet draaien om zelfontplooiing.

Cafetariamodel

Ook Van Meenen wil, als zijn partij de kans krijgt, in een volgende kabinetsperiode zoveel mogelijk beperkingen wegnemen. Selectie is ’soms’ nodig, maar iedere student moet in staat worden gesteld zijn eigen keuzes te maken en te studeren in het tempo dat bij hem of haar past. Wel vindt hij dat onderwijs in samenhangende modules gegeven moeten worden en niet in een ’cafetariamodel’. Als studenten alleen de leuke dingetjes uit een studie halen, kunnen ze essentiële vaardigheden gaan missen waardoor ze van minder waarde zijn op de werkvloer.

Amma Asante van de PvdA wil vooral dat ’iedereen met talent en ambitie’ moet kunnen studeren. ,,Hoger onderwijs is nu te vaak alleen weggelegd voor doorzetters, zeker als ze geboren zijn in een wijk met een ’verkeerde’ postcode.’’ Zij wil daarom dat leerlingen niet al op 11- of 12-jarige leeftijd een vervolgopleiding kiezen. ,,Dat keuzemoment moet op latere leeftijd worden gesteld.’’

De andere partijen houden wel vast aan dwang en drang. Michel Rog vindt dat pabo’s en lerarenopleidingen studenten moeten kunnen selecteren. Ook mogen hoger onderwijsinstellingen van het CDA selecteren voor honours classes en university colleges. ,,Studenten bouwen grote studieschulden op; ze hebben er dus belang bij om snel op de juiste plek terecht te komen en snel af te studeren. Selectie is in hun belang’’, vindt Rog.

Pieter Duisenberg wil vasthouden aan de verplichting van middelbare scholieren om zich voor 1 mei in te schrijven voor een studie. ,,Dat leidt tot een bewustere studiekeuze.’’ Ook ’matching’, waarbij studenten zich met proefcolleges en enquêtes op de studie van hun keuze oriënteren, vindt hij een goed instrument om uitval te voorkomen. Los daarvan hekelde hij het automatisme waarmee vwo’ers gaan studeren. ,,Er gaan te veel studenten naar de universiteit die daar niet thuishoren.’’

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.