Kleine Vrienden worden groot

Loman Leefmans
Leiderdorp

Er was in De Houtkamp een uiterst succesvol, maar toch opgeheven kindertheaterfestival. Het zelfde Leiderdorpse park vormde ook het decor voor een klootschietfestijn dat jarenlang op zichzelf stond, en later ontstond ook eens per seizoen een soort uitmarkt op dezelfde, groene locatie.

De stichting Vrienden van het Oude Dorp, nooit vies van een fuifje, veegt het eerste weekeinde van september alle feesten en partijen op een hoop, voegt er een paar hoopgevende onderdelen aan toe en presenteert een omvangrijk driedaags dorpsevenement.

,,Met uiteraard de bedoeling dat het volle bak wordt’’, aldus medeorganisator Jan Suijkerbuijk.

Vanzelf

De Vrienden was een zeskoppig, actief clubje dat kleine festiviteiten opzette, hoofdzakelijk in het gebied rond de Hoofdstraat. Het ging met behulp van een klein bevriend legertje vrijwilligers, om onder meer de kerstzang bij de dorpskerk, de intocht van Sinterklaas, de organisatie van de lokale monumentendag en de oranjemarkt op Koninginnedag.

Inmiddels hebben de Vrienden hun vleugels over heel Leiderdorp uitgeslagen, met de aanstaande festiviteiten als verreweg grootste happening. ,,Het is als vanzelf zo gelopen’’, aldus Suijkerbuijk. ,,We namen het klootschietevenement over van de Lions Club en omdat tent en bar er toch al stonden, voegden we daar wat culturele onderdelen aan toe. Met wisselend succes, totdat we er ook een disco party bij deden.’’

Plannetjes

De Vriendenfeesten, zoals het geheel nu is genoemd, behelst onder meer een bierfest, uitmarkt, klootschieten, bakfietssale, diverse muziekoptredens en een Nederlandstalig festival. Sommige onderdelen hebben aparte organisatoren, de Vrienden coördineren de boel.

En De Houtkamp dient in het weekeinde van 4, 5 en 6 september als traditioneel evenemententerrein. De komende jaren worden er waarschijnlijk nog meer takken aan toegevoegd. ,,We hebben nog wat plannetjes. Eén groot driedaags feest is uiteraard het doel. Zodat voortaan iedereen die terugkeert van vakantie, weet waar ze het eerste weekeinde van september moeten zijn.’’

Informatie: www.vriendenfeesten.nl

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.