Aandacht voor Leidse zorgleerling

Elke school heeft wel een paar leerlingen die wat meer aandacht en ondersteuning vragen. Archieffoto ANP/Koen Suyk

Elke school heeft wel een paar leerlingen die wat meer aandacht en ondersteuning vragen. Archieffoto ANP/Koen Suyk

Peter van der Hulst
Leiden

Het Passend Onderwijs maakt zijn belofte niet waar, stelde Kinderombudsman Marc Dullaert. En niet alleen hij is ontevreden, ook veel docenten zijn negatief, zo blijkt uit een rapport van DUO Onderwijsonderzoek.

Het bureau, dat onderzoek uitvoert voor primair, middelbaar en hoger onderwijs, ondervroeg aan het einde van vorig schooljaar 1668 functionarissen in het reguliere basis- en voortgezet onderwijs en in het speciaal onderwijs naar hun mening over het Passend Onderwijs. Hieruit kwam naar voren dat 54 procent van de basisschoolleerkrachten en 60 procent van de docenten in het voortgezet onderwijs negatief zijn over de nieuwe wet die voor ieder kind een passende plek in het onderwijs moet garanderen. Ook ervaren veel docenten een hogere werkdruk sinds de invoering van het Passend Onderwijs.

Extra zorg

,,Ik hoor weleens de verhalen over scholen waar leerlingen worden geweigerd, maar wij hebben leerlingen die extra zorg nodig hebben eigenlijk altijd opgevangen", zegt Francis Spaans, docente Frans op het Leonardo College. Zij signaleert de landelijke problemen niet op haar school en vindt niet dat de werkdruk is verhoogd sinds de invoering van het Passend Onderwijs.

Ook bij andere middelbare scholen in Leiden klinkt een vergelijkbaar geluid. Volgens directeur Vincent van Grinsven van DUO Onderwijsonderzoek zijn bij het landelijke enquêteonderzoek niet alle samenwerkingsverbanden evenredig vertegenwoordigd, wat het verschil tussen landelijke en regionale opvattingen over het Passend Onderwijs kan verklaren.

Samenwerking

De scholen in Leiden maken deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801. Annelies van der Vlist, directeur van het samenwerkingsverband, verbaast zich over het verschil tussen de landelijke geluiden en de situatie in de Leidse regio. Van der Vlist stelt dat er binnen het samenwerkingsverband altijd wordt gezocht naar een passende plek voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Indien goede ondersteuning niet op één school geboden kan worden, dan wordt binnen het samenwerkingsverband gezocht naar een betere plek voor de leerling. Ze ziet nog verbeterpunten voor de komende jaren: ,,In de communicatie met ouders in de overgangsfase van het primair onderwijs naar voortgezet speciaal onderwijs kunnen we nog verbeteren. Ook moeten we docenten beter voorbereiden als er meer leerlingen met een zorgvraag in het regulier onderwijs komen."

Overstap

De jongste zoon van Anda van der Mark maakte dit jaar de overstap van het regulier basisonderwijs naar een speciale middelbare school. Die overstap verliep niet gemakkelijk: haar zoon kreeg niet direct een verklaring die zijn toelating mogelijk maakte, maar Van der Mark kende, naar eigen zeggen, de wegen die ze moest bewandelen omdat haar oudere zoon ook op een speciale school zat.

Bezuinigingen

In 2011 richtte Van der Mark een oudercollectief op tegen de bezuinigingen op het Passend Onderwijs: Operatie Dalmatiër. Van der Mark vindt dat de Wet Passend Onderwijs geen garantie biedt dat er altijd een passende plek wordt gevonden voor een kind met een zorgvraag. Daarbij is zij van mening dat financiële motieven een rol kunnen spelen bij de vraag of een kind wel of niet naar het speciaal onderwijs mag. ,,De wet gaat ervan uit dat het kind centraal staat maar bij de inrichting van de zorg voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven, spelen bij de schoolbesturen ook financiële belangen mee", merkt ze op.

Ondanks haar zorgen over het Passend Onderwijs vindt ook Van der Mark dat het in Leiden goed gaat. Ze benadrukt dat er veel betrokken mensen binnen het samenwerkingsverband werken. Daarbij heeft de Leidse regio ook een voordeel doordat het verwijzingspercentage van het regulier naar speciaal onderwijs al voor de invoer van het Passend Onderwijs laag was: relatief veel zorgleerlingen werden al opgevangen in het regulier onderwijs. Het Passend Onderwijs heeft volgens Van der Mark hier dus niet voor heel grote verandering gezorgd.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.