Geen alleenstaande statushouders in Uitvaltij

Peter van der Hulst
Noordwijk

In het deels leegstaande schoolgebouw aan de Uitvaltij in Noordwijk komen definitief statushouders. Tegen de huisvesting van deze asielzoekers met een verblijfsvergunning bestond in de buurt het nodige verzet.

Het college van burgemeester en wethouders komt aan het belangrijkste bezwaar van de omwonenden tegemoet. Die voelden niets voor de huisvesting van alleenstaande statushouders op deze plek. Het college van burgemeester en wethouders stelt nu voor om een groot gezin op deze plek op te vangen. Het voorstel staat morgen in het gemeentehuis op de politieke agenda.

Noordwijk onderzocht vijf varianten voor de opvang van statushouders. Aanvankelijk is alleen gekeken naar de technische haalbaarheid van zeven of acht onderkomens voor voornamelijk alleenstaande statushouders. Maar die opties vonden omwonenden niet gelukkig gekozen, vooral vanwege de nabijheid van een schoolklas en een plein waar veel kinderen spelen.

Toen bleek dat er veel minder bezwaren leefden tegen de tijdelijk huisvesting van een gezin, is ook onderzocht in hoeverre er een grote woning (193 vierkante meter) in het gebouw kon worden gecreëerd, een iets kleinere (145 vierkante meter) of een combinatie van beide wooneenheden.

De voorkeur van het college gaat uit naar de huisvesting van een groot gezin in de kleinere woning. Voorlopig worden enkele klaslokalen voor een maximale periode van vijf jaar voor bewoning geschikt gemaakt. Met deze variant wordt ook tegemoet gekomen aan de wens van christelijke basisschool Hoffenne, die momenteel één lokaal in gebruik heeft, maar bij een groeiend leerlingaantal de mogelijkheid wil hebben tot uitbreiding. Bij de nu voorgestelde optie kan dat en kan een deel van het schoolplein als speelplaats voor de kinderen worden gebruikt. Ook blijft de keuze om op termijn nog een woning voor statushouders te creëren tot de mogelijkheden behoren.

Om de school geschikt te maken voor de opvang van een eerste gezin is een investering van 42.000 euro nodig. De gemeente verwacht dat de verhuur jaarlijks een bedrag van zo’n 6.000 euro oplevert.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.