Oegstgeest draait illegale korting op pgb niet terug

Binnert Glastra

De gemeente Oegstgeest is niet van plan de algemene bezuiniging van 11 procent terug te draaien op persoonsgebonden budgetten (pgb’s) van haar inwoners.

Dat staat in een brief die burgemeester en wethouders schreven aan het ministerie van VWS. Daarmee gaan zij in tegen een berisping van de rijksoverheid, die er voor de zomer op wees dat bestaande cliënten een jaar respijt krijgen, tenzij in een persoonlijk gesprek met de betrokkene anders overeengekomen is.

Het gemeentebestuur stelt in zijn brief dat ze iedereen gelijk heeft willen behandelen en daarom elke Oegstgeestenaar met een pgb te heeft gekort, en bestaande gevallen een overgangsperiode van drie maanden te hebben gegeven. Dat daarover niet vooraf met alle bestaande cliënten gesproken is, maakt volgens burgemeester en wethouders niet uit.

Knelpunten

In de loop van het jaar komen immers nog gesprekken voor herindicatie. Als daarbij mocht blijken dat er cliënten zijn die het einde van het jaar (of hun indicatieperiode) niet redden met hun budget, dan ’gaan wij er alles aan doen om met de betreffende persoon tot een oplossing te komen’, schrijft het college van b en w.

Burgemeester en wethouders gaan ervan uit dat op dit moment niemand in dat soort problemen zit. Geen van de vijftig Oegstgeestsenaren met pgb heeft zich tot dusver gemeld met een klacht over ’knelpunten in de continuïteit van zorg’.

Per Saldo, belangenorganisatie voor mensen met een persoonsgebonden budget, moet de brief nog bestuderen maar uit in een eerste reactie grote twijfels bij de inhoud. ,,Het overgangsrecht is een recht. Punt. Het kan niet zo zijn dat een gemeente zegt: dat doen we niet’’, zegt een woordvoerster. Wat haar betreft staat de deur naar de rechter, zoals Per Saldo na de berisping direct al liet weten, nog steeds wagenwijd open. ,,Budgethouders mogen niet de dupe worden.’’

Bezuinigingen

Oegstgeest is niet de enige gemeente die een fikse korting doorvoerde op alle pgb’s. Met de overheveling van zorgtaken door de rijksoverheid, werden gemeenten immers ook opgezadeld met forse bezuinigingen. Ze zochten bezuinigingen waar ze ze maar konden vinden. Maar deze specifieke korting, zo liet het rijk diverse gemeenten weten, kan zomaar niet bij de bestaande budgethouders.

De andere gemeenten, zoals bijvoorbeeld ook Leiden, draaiden daarop de aangekondigde korting terug. De gemeente Oegstgeest hield voet bij stuk. De gemeenteraad bevroeg wethouder Marien den Boer (CDA) over de kwestie en die beloofde er nog eens goed naar te kijken en een brief te zullen sturen. Die is er dus nu.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.