Controle Rijnland bij agrariërs

Leiden/regio

Het hoogheemraadschap van Rijnland houdt de komende tijd verscherpt toezicht op het uitrijden van mest en het gebruik van bestrijdingsmiddelen langs slootkanten. Volgens Rijnland worden de regels op dat punt nog te vaak overtreden.

Meststoffen en bestrijdingsmiddelen die in het water terecht komen, zijn slecht voor planten en dieren. Daarom zijn agrariërs verplicht om voldoende afstand te houden van de sloot.

Wie zich daar niet aan houdt, kan rekenen op hoge boetes van Rijnland, maar eventueel ook van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Overtreders lopen ook het risico dat de een deel van de Europese inkomenssteun van de perceeleigenaar wordt stopgezet.

Meer nieuws uit Leiden