Universiteit Leiden sust gemeenteraad

Leiden

Leidse gemeenteraadsleden reageren met begrip op de verhuizing van de bacheloropleiding Internationale Betrekkingen en Organisaties (IBO) naar Den Haag. Juist afgelopen donderdagavond kregen zij in het Academiegebouw van rector magnificus Carel Stolker een inkijkje in de plannen van de Universiteit Leiden in de hofstad. Ook de toekomstplannen van het Instituut Politieke Wetenschap kwamen daarbij ter sprake.

In een reactie zegt VVD-raadslid Juliette Gilissen dat zij de verhuizing niet ziet als een bedreiging. ,,Den Haag is de derde stad van de Verenigde Naties, de internationale stad van vrede en recht. Het is logisch dat hoogleraren en studenten die zich met die wereld bezighouden, ook in die wereld willen werken. Hun hart zit daar meer. De markt ontwikkelt zich daar, waar hij is.’’

Tijdens de besloten bijeenkomst in het Academiegebouw wilden de raadsleden er vooral van worden overtuigd dat de verhuizing van Internationale Bestrekkingen niet de opmaat wordt voor een ’uittocht’ naar Den Haag.Op dat punt kon Stolker hen geruststellen, zegt D66-raadslid Jeffrey van Haaster, die ook in het Academiegebouw aanwezig was. ,,Wij zijn er na het gesprek van overtuigd dat de universiteit in beide steden kan groeien.’’

De raadsleden gaan er van uit dat groei van de universiteit om specialisatie van de steden vraagt, juist om concurrentie te voorkomen. Leiden biedt bijvoorbeeld goede toekomstmogelijkheden voor de faculteiten Wiskunde en Natuurwetenschappen en Geesteswetenschappen. Dat betekent wel, zegt Van Haaster, dat de gemeenteraad ’moeilijke beslissingen’ over de sloop van woningen aan de Doelensteeg niet uit de weg kan gaan. ,,Wij moeten de Leidenaars uitleggen dat de komst van de Humanities Campus ook in het belang van de stad is.’’

Een ander heet hangijzer tussen stad en universiteit is volgen Gilissen de bereikbaarheid van de stad. ,,De Rijn Gouwe Lijn is er niet gekomen, terwijl de universiteit daar veel van verwachtte’’, zegt ze. ,,We moeten nadenken over de vraag hoe we het openbaar vervoer rond de stad kunnen verbeteren.’’

Begrip

Het overleg in het Academiegebouw, in de wandelgangen spottend betiteld als het ’Bolwerk der Beslotenheid’, had al met al een gunstige uitkomst, zegt Van Haaster. ,,Het onderling begrip is zeker gegroeid. Kwesties die het College van Bestuur tot nu toe alleen besprak met de burgemeester en de wethouders, zijn nu ook een zaak van de gemeenteraad. Dat is goed, want we hebben elkaar nodig.’’

Groei op twee locaties stelt de universiteit zelf ook voor uitdagingen, zoals de vraag hoe zij op twee locaties toch één kan blijven. Het blijkt dat Haagse studenten hun studie zakelijker en doelgerichter benaderen dan Leidse. Zij zien die niet zozeer als een levensfase, maar als een opmaat naar een bepaald beroep of een carrière. Het blijkt daarom moeilijk te zijn om in Den Haag een studentenwereld in het leven te roepen die net zo rijk en veelzijdig is als de Leidse. Desgevraagd zegt bestuurslid Roosmarijn van de Velde dat de PKvV, de koepel van Leidse studentenverenigingen, op een strategie studeert.

Meer nieuws uit Leiden