Vier scenario’s voor begroting Oegstgeest

Wethouder Marien den Boer. Archieffoto

Wethouder Marien den Boer. Archieffoto

Binnert Glastra
Oegstgeest

Vier scenario's met vanuit vier verschillende invalshoeken bezuinigingsopties waaruit de gemeenteraad kan kiezen. Dat is het resultaat van een lange vergadering over de ’perspectiefnota 2014-2018’ waarin het er soms fel aan toe ging.

Aanvankelijk zag het er niet naar uit, dat coalitie en oppositie aan het einde van de donderdagavond eensgezind het college van B en W tegemoet zouden treden. Het besluit van wethouder Marien den Boer (CDA, financiën) om een nota af te leveren die nog boordevol open eindjes zit - omdat hij samen met de hele raad de koers wilde bepalen - werd hem door de oppositiepartijen niet in dank afgenomen.

Spoor bijster

Waar de coalitie (VVD, CDA, LO) het ’mooi’ en ’moedig’ vond, kwalificeerden oppositiepartijen D66, PrO en Lokaal de nota met bewoordingen als ’zorgelijk’, ’visieloos’ en ’het spoor bijster’. ,,Het college gaat pijnlijke besluiten uit de weg’’, aldus Boris Kocken (D66). ,,De gemeenteraad is geen plek om vrijblijvend te brainstormen.’’

Toch is brainstormen wat de gemeenteraad vervolgens deed, zij het niet vrijblijvend. Uren later hoorde Den Boer tot zijn tevredenheid hoe de voltallige raad hem verzocht ten minste vier scenario’s te maken. ,,We hebben een belangrijke stap richting de begroting kunnen zetten’’, aldus Den Boer.

Salarissen

Scenario 1 heeft een sterk ambtelijk apparaat als uitgangspunt. Het college wil minstens tien extra ambtenaren en bovendien de kwaliteit van het ambtenarenapparaat verbeteren. Dat is volgens het college hoognodig. Wat dat betreft verwacht de gemeenteraad nog extra informatie - zij neemt het niet zonder slag of stoot aan. Bovendien beloofde Den Boer op aandringen van VVD-voorman Vincent Janssen om bezuinigingen in de toekomst voortaan standaard ook naar het budget voor ambtenarensalarissen te kijken.

Scenario 2 heeft ruimhartige sociale voorzieningen als uitgangspunt; een punt waarvoor vooral PrO zich sterk maakt. Scenario 3 gaat uit van een optimale samenwerking met de regio, vanuit de gedachte dat de gemeente dan kan besparen. Scenario 4, ten slotte, heeft zo laag mogelijke lokale lasten als basis.

Naar verwachting bespreekt de raad de scenario’s in oktober. Begin november moeten alle gemeenten een sluitende begroting aan hun provinciebestuur sturen.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.