Geen vergoeding voor vliegtuiglawaai Leimuiden

Redacteur Rijn en Veen
Kaag en Braassem

De werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem Noord, die zich inzet om het vliegtuiglawaai boven Leimuiden in te perken, krijgt geen financiële bijdrage van Kaag en Braassem. Een verzoek om een ’bescheiden bijdrage van 500 tot 1000 euro’ is door het gemeentebestuur afgewezen.

De werkgroep opereert sinds 2009 op eigen kosten. Ze krijgt soms een kleine bijdrage vanuit de gemeenschap. Om goede en tijdige informatie en rapportages te kunnen blijven leveren, is deze wijze van financiering onvoldoende, meent de werkgroep.

,,Het blijven volgen van de ontwikkelingen in het Schiphol-dossier is complex en kost zeer veel capaciteit’’, aldus Rob Loekenbach. ,,Door activiteiten in de afgelopen jaren hebben we een positie verworven waardoor we vooraan in de informatieketen staan. Zo beschikken we snel over de juiste informatie, zodat de gemeente ook snel kan handelen.’’

De werkgroep neemt deel aan verschillende overlegorganen, zoals de Vereniging Gezamenlijke Platforms, de Werkgroep Luchtruimvisie en de Werkgroep Gebruiksprognose. Verder overlegt ze met de gemeente, de provincie en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarmee neemt de groep de gemeente veel werk uit handen.

Daarmee is de gemeente dan ook heel tevreden, laat ze weten. Toch is een vergoeding niet mogelijk, oordeelt het college van B en W. ,,Een vergelijkbaar verzoek van de stichting ’Geen gehoor HSL’ uit Rijpwetering is ook afgewezen’’, aldus wethouder Jan Uit den Boogaard. ,,Gelijke monniken, gelijke kappen.’’

Meer nieuws uit LD

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.