’Beroerd moment voor lastenverlichting’

Hans Biesheuvel, tweede van links: ,,Je moet mentaal en fysiek fit blijven.’’

Hans Biesheuvel, tweede van links: ,,Je moet mentaal en fysiek fit blijven.’’ © Taco van der Eb

Binnert Glastra
Leiden

De 5 miljard euro aan lastenverlichting die het kabinet belooft is hard nodig, maar de timing is wel heel beroerd. En dat de langverwachte hervorming van het belastingstelsel niet doorgaat, is een gemiste kans. Aldus de Leidse professor Kees Goudswaard woensdagochtend bij de Hogeschool Leiden, tijdens zijn inmiddels traditionele analyse van de nieuwe rijksbegroting bij het miljoenenontbijt van VNO-NCW Rijnland.

De hoogleraar toegepaste economie is optimistisch over het economisch tij en de op Prinsjesdag gepresenteerde begroting. Er zijn zeker risico’s, zoals de economische problemen waarin China geraakt, maar het herstel in Nederland is volgens Goudswaard ’vrij stevig’. Na jaren van slechtere prestaties dan andere EU-landen -er kwamen sinds 2011 zo’n 19 miljard euro aan extra lasten bij en het begrotingstekort lag desondanks hoger dan elders- doet Nederland het in deze herstelperiode beter.

,,Maar het niveau van lasten op arbeid is hier nu wel vijf procent hoger dan gemiddeld in de rest van de EU. De lastenverlaging is enorm dringend en hard nodig voor groei’’, hield Goudswaard zijn ruim 150-koppige publiek van ondernemers, politici en andere belangstellenden voor. En dat het geld vooral gestoken wordt in de ’onderkant van de arbeidsmarkt’ vindt hij een zeer goede zet. ,,De armoedeval waarmee we nu al zo lang kampen, wordt hierdoor verminderd.’’

Tamtam

Hij constateert echter dat de rijksoverheid (’zo gaat dat altijd’) het verkeerde moment kiest. Hij pleit ervoor juist in tijden dat het goed gaat, de hand op de knip te houden, zodat er in magere tijden reserves zijn. En wat hij ook erg jammer vindt: de met veel tamtam aangekondigde hervorming van het belastingstelsel komt er niet. ,,Zoiets werkt niet zonder voldoende ’smeergeld’, dus dat kunnen we voorlopig vergeten. Die 5 miljard geven we nu al weg. Als het gecombineerd was met die hervorming, had dat veel meer banen opgeleverd dan nu.’’

Vele ondernemers vinden het echter geen probleem dat de overheid nu de beurs trekt nu dat kan, zo bleek tijdens het ontbijt, en ook bij de paneldiscussie na Goudswaards analyse. ,,Als ondernemer zeg ik: er had meer ingezeten’’, zei Hans Biesheuvel van stichting Ondernemend Nederland. Hij vormde samen met VVD-Kamerlid Leendert de Lange en Holland Rijnlandbestuurder Tseard Hoekstra het panel. ,,Wat mijn partij betreft is elk moment goed voor lastenverlichting en doen we dit ieder jaar’’, aldus de Lange.

50-plus

Op aangeven van René Klawer, voorzitter van VNO-NCW West, kwam het gesprek op de problematiek van vijftigplussers. Raken die hun baan kwijt dan komen ze nauwelijks nog aan de bak, terwijl ze wel geacht worden steeds langer door te werken. Het is Biesheuvel, zelf net vijftiger, uit het hart gegrepen. Hij pleit voor een overheid die het ondernemerschap van die groep stimuleert, naar voorbeeld van de Verenigde Staten. Omdat het ondernemerschap niet voor iedereen is weggelegd, vraagt hij verder om het wegnemen van de barrières die het aannemen van vijftigplussers tot een risico maken, zoals doorbetalen tijdens langdurige ziekte. Maar hij pleit ook voor eigen inzet. ,,Je moet mentaal en fysiek fit blijven.’’

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.