Voorschotense Nassauwijk protesteert

Marieta Kroft
Voorschoten

De Nassauwijk in Voorschoten komt woensdag 8 april in opstand omdat de gemeente geen maatregelen neemt om de verkeersveiligheid te verhogen.

Aanleiding is een brief van het gemeentebestuur waarin het de raad meedeelt een deel van de wijk niet in te richten als 30-kilometer gebied. Het gaat dan om het stuk Prins Bernhardlaan tussen de Prinses Margrietlaan en de Oude Adegeesterlaan.

De bewoners zijn het er niet mee eens. ,,Gemiddeld 5000 auto's misbruiken dagelijks de woonwijk als een doorgaande weg, vaak met levensgevaarlijke snelheden'', aldus het Actiecomité Nassauwijk Leefbaar. Het comité roept bewoners op 8 april om 8 uur naar de kruising van de Juliana van Stolberglaan met de Johan W. Frisolaan te komen voor een manifestatie in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland.

B en W willen geen verdere maatregelen treffen omdat 'het wijkvreemd verkeer' aanvaarbaar is en de doorgaande weg door Voorschoten niet extra moet worden belast.

De gemeente vindt het niet passend nog meer kosten te maken in de Nassauwijk, terwijl andere wijken geen 30-kilometerzone hebben. Voor wat betreft de snelheid wil Voorschoten samen met de bewoners een bewustwordingsactie op touw zetten.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.