Rijnland bezorgd over hoge kosten

leidsch dagblad

Erna Straatsma
Leiden

Het algemeen bestuur van het waterschap stemde woensdagochtend in met het Meerjarenperspectief 2015-2018 dat een ’vloedgolf’ aan investeringskosten in het vooruitzicht stelt.

Om die op te vangen moet de waterschapbelasting verder stijgen, naar 6,4 procent in 2016 en 7,4 procent in 2017. Kiest het algemeen bestuur in oktober, bij de begrotingsbehandeling, voor een lagere belastingstijging van vijf procent, dan moet in 2016 en 2017 respectievelijk 2,5 tot zeven miljoen euro extra worden bezuinigd.

Het dagelijks bestuur van Rijnland denkt aan uitstel van nieuwe projecten, om hoge investeringkosten uit te smeren over een langere periode. Het schrappen van projecten is moeilijk want veel maatregelen, om wateroverlast te voorkomen en de waterkwaliteit te verbeteren, zijn hard nodig. Rijnland heeft al een achterstand op dit gebied en probeert die juist in te halen.

VVD, CDA, LBRS en een vertegenwoordiging van boeren/ondernemers willen dat het waterschap de komende jaren tien miljoen euro extra bezuinigt op een versobering van projecten. Een motie van de vier partijen om het dagelijks bestuur daartoe aan te zetten, is aangehouden tot de begrotingsbehandeling.

Volgens het dagelijks bestuur, het college van dijkgraaf en hoogheemraden, is tien miljoen euro schaven een ’onmogelijke opdracht’. ,,We zijn al zes jaar bezig met het terugdringen van kosten’’, aldus dijkgraaf Gerard Doornbos. ,,Denkt u nou serieus dat wij tien miljoen zouden laten liggen, als we die zouden zien?’’ Dat de kosten van Rijnland hoog oplopen heeft ook te maken met overheveling van taken vanuit de provincie en het rijk .

 

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.