LD Politiek Live: Leids vastgoedbeheer niet op orde

Wim Wegman

Er is nooit duidelijk richting gegeven aan de omvang, beheer en exploitatie van vastgoed in bezit van de gemeente Leiden. De administratie is niet op orde. Er mist een overzicht van kosten en baten van de panden en over het beheer is de Gemeenteraad onvoldoende geïnformeerd. Maar pijnlijker dan deze conclusies in het Rekenkamerrapport Zicht op Leids vastgoed dat vorige week verscheen, zijn de eerste, voorzichtige reacties van raadsleden: het is allemaal oud nieuws.

Vanavond spreken we met Peter Bootsma, gemeenteraadslid namens coalitiepartij D66, en Walter van Peijpe, gemeenteraadslid voor oppositiepartij GroenLinks, twee van de gemeenteraadsleden die door de Rekenkamercommissie zijn geïnterviewd.

De presentatie is in handen van Sebastiaan van der Lubben en Jan Vogel. LD Politiek Live kijkt u om 20.00 uur op deze site.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.