Voorschoten sluit samen met Haagse regio contracten voor jeugdzorg

Marieta Kroft
Voorschoten/Wassenaar

Voorschoten, Wassenaar en acht andere gemeenten in de Haagse regio hebben akkoorden gesloten met twaalf grote zorgaanbieders uit vooral de Haagse regio en enkele uit de Leidse regio. Daarnaast kunnen vijftig kleinere instellingen zorg leveren aan de jeugd. Maar dat kan alleen als ze dat doen voor de tarieven die de gemeenten hebben vastgesteld.

Gemeenten nemen vanaf 1 januari de zorgtaken van het rijk en de provincie over. In de Leidse regio organiseert Holland Rijnland de jeugdzorg. Voorschoten heeft medio dit jaar ervoor gekozen om niet met de Leidse, maar met de Haagse regio de zorg in te kopen omdat ze al samenwerkte met Wassenaar en Leidschendam-Voorburg die ook deel uitmaken van de Haagse regio.

De vrees die politici bij deze overstap uitspraken was dat Voorschotense kinderen straks alleen maar zijn aangewezen op zorgaanbieders in de Haagse regio, terwijl veel inwoners veel vertrouwder zijn met instellingen in de Leidse regio.

Een woordvoerster geeft aan dat voor kinderen die nu hulp krijgen, diezelfde hulp houden. Kinderen die vanaf volgend jaar hulp nodig hebben, kunnen terecht bij de twaalf grote instellingen met wie Voorschoten een contract heeft getekend. Daarnaast kunnen vijftig kleinere instellingen zorg leveren als ze akkoord gaan met het tarief dat Voorschoten biedt. ,,Alle zorgaanbieders die actief zijn in Voorschoten, kunnen dus actief blijven.’’

Intensief

De onderhandelingen tussen Haaglanden en de zorgverleners waren ’intensief en langdurig’, aldus de gemeenten. Zij nemen immers de zorgtaken van het rijk en de provincie per 1 januari over, maar moeten het werk wel voor minder geld doen. ,,Ook het gebrek aan eenduidige informatie over het gebruik van zorg zorgde voor vertraging in het proces.’’

De Voorschotense wethouder Bianca Bremer van jeugdzaken heeft een goed gevoel over het bereikte akkoord. ,,Voor kinderen die nu of in 2015 hulp nodig hebben, wordt gezorgd. Daarnaast zijn we ook ambitieus en willen we een aantal veranderingen doorvoeren om de bureaucratie in de zorg te verminderen.’’ Ze doelt op de gezinsteams die in de gemeenten actief worden. Het is een nieuw verschijnsel. Heeft een kind problemen, dan bekijkt het gezinsteam of er meer aan de hand is in het gezin. Vervolgens komt er een op maat gesneden behandelplan voor het hele gezin onder het motto ’Een gezin, één plan’. Mogelijk wordt hierdoor al een verwijzing naar een duurdere zorginstelling vermeden.

Haaglanden omvat naast deze drie, de volgende gemeenten: Den Haag, Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Westland en Zoetermeer.

Aanbieders

Ze hebben afspraken gemaakt met de volgende grote aanbieders: Jeugdformaat, Bureau Jeugdzorg, De Jutters, Ipse de Bruggen, Horizon, Middin, GGZ Delfland, William Schrikker Groep, Hoenderloo, Leger des Heils, Rivierduinen en Opvoedpoli. Daarnaast kunnen nog vijftig andere instanties zorg leveren. Welke dat zijn, wordt over ongeveer twee weken bekend.

Holland Rijnland is nog niet zover dat de contracten voor jeugdzorg kunnen worden afgesloten.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.