Brug A44 vanaf juli dicht

Nelleke Groot
Katwijk

Het ontwerpbesluit van Rijkswaterstaat om de brug over de Oude Rijn in de A44 vanaf juli dicht te houden, zet kwaad bloed bij Katwijkse ondernemers. De Katwijkse Ondernemers Vereniging (KOV) vreest dat hierdoor vervoersproblemen ontstaan.

Openstaande orders van bedrijven als Oostingh Staalbouw, Haasnoot Bruggen en ESA-Estec komen mogelijk in gevaar door het besluit. ,,We hebben volgende week een gesprek met een grote opdrachtgever op het gebied van windenergie'', zegt Henk Oostingh van Oostingh Staalbouw. ,,Als de brug in juni dicht gaat, kan ik dat gesprek wel afblazen. Dan kunnen we niet leveren, terwijl we de afgelopen jaren juist veel hebben geïnvesteerd in dit marktsegment.''

Voor de aanleg van de Rijnlandroute wordt de huidige beweegbare brug vervangen door een brug die weliswaar iets hoger ligt, maar niet meer open kan. De nieuwe brug komt naast de huidige brug en moet in 2022 klaar zijn. De beroepszaak die de KOV tegen de plannen heeft aangespannen, loopt nog.

Zonder deze uitspraak af te wachten heeft Rijkswaterstaat de provincie toestemming gevraagd de huidige brug tijdens onderhoudswerkzaamheden in 2015 vast te leggen zodat de vaarroute niet in 2022, maar al dit jaar wordt afgesloten voor groot (vracht)verkeer.

Gepland onderhoud

George Besteman van het bureau juridisch beheer van de provincie vertelt dat het om gepland onderhoud gaat, waar het vastzetten van de brugdelen in past. ,,Door de scharnieren niet te vervangen, realiseren we een enorme kostenbesparing en lossen we ook het geluidsprobleem voor omwonenden op doordat het brugdek niet meer kan bewegen.'' Omdat het ontwerp voor de Rijnlandroute niet-beweegbare bruggen bevat, wordt het voorstel 'acceptabel geacht door de provincie en het rijk'.

En dat steekt Peter Jongejan van de KOV. ,,Er wordt alleen gekeken naar de kostenbesparing en niet naar de invloed op de rest van het gebied. Als er een alternatieve route was, zouden we er vrede mee hebben, maar omvaren is niet mogelijk.''

Woensdag was in jachthavenpaviljoen Het roer Om een informatieavond voor alle betrokkenen. De gemeente Katwijk was ook aanwezig en schaart zich achter de KOV. ,,We kennen de plannen van de Rijnlandroute, maar dit besluit komt wel heel vroeg'', aldus een woordvoerder van de gemeente. Vanwege landelijke wetgeving heeft Katwijk geen beroep kunnen aantekenen tegen de vaste bruggen in de Rijnlandroute, maar ze kan wel een zienswijze indienen tegen het ontwerpbesluit. ,,De ambtenaren bereiden een zienswijze voor, maar dat is pas officieel als het College van Burgemeester en Wethouders er een klap op geeft'', aldus de ambtenaar.

Tot 12 mei kan iedereen een zienswijze indienen bij de provincie, hierna wordt een definitief besluit genomen. ,,Alleen als er grote bezwaren zijn vanuit de omgeving, gaan we nog eens naar het besluit kijken'', vertelt Besteman. ,,Maar eigenlijk verwachten we die niet.'' De beweegbare brugdelen worden met een vergrendeling vastgemaakt. Mocht het zo zijn dat de plannen voor de Rijnlandroute veranderen, kan de vergrendeling volgens Besteman gemakkelijk weg.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.