Oppositie Oegstgeest weifelt over dorpsagenda

Binnert Glastra
Oegstgeest

De Oegstgeestse oppositie twijfelt aan de haalbaarheid van de ’dorpsagenda’ die de coalitie (VVD, LO, CDA) maakte om bewoners meer en beter te betrekken bij het gemeentebestuur. Dat bleek in de raadscommissie Burger.

De dorpsagenda en bijbehorende ’dorpsgesprekken’ zijn het antwoord van de coalitiepartners op de voor de verkiezingen bij alle partijen gevoelde noodzaak om de aloude politieke loopgraven te verlaten en eensgezind, en samen met dorp te gaan besturen.

Vooralsnog gaat het moeizaam. De drie coalitiepartners vinden het een mooi document, de drie partijen aan de andere kant van de tafel (D66, PrO, Lokaal) geloven er nog niet in. Natuurlijk, haasten zij zich te zeggen, vinden zij het nog altijd erg belangrijk om de burgers meer te betrekken. ,,De dorpsagenda is ook een stap in de goede richting’’, zegt Marlene Simoons (D66). Volgens haar is het nu niet veel meer dan een leuk klinkend, maar nogal vrijblijvend rijtje thema’s. ,,Dat bedenken is niet zo ingewikkeld. Maar het gaat volgens ons eerder om een verandering van attitude. Het is mooi om te zeggen dat het college transparant verantwoording aflegt, maar hoe dan?’’

Opgestapt

En zelfs al zou er een concreet uitvoeringsprogramma bij zitten, dan nog vraagt PrO-fractieleider Tim van Tongeren zich af of het wenselijk is er direct mee te beginnen. Hij zou liever een jaartje of twee wachten. Hij vreest dat het toch al overbelaste ambtenarenapparaat dat er echt niet bij kan hebben. Bovendien is de gemeente volgens hem intern ook nog niet ver genoeg met het weer op orde krijgen van de zaken, danig aangetast door crises de afgelopen jaren. Dat onlangs een ambtelijk directeur boos opstapte die amper een half jaar in dienst was, getuigt daar volgens Van Tongeren wel van.

Het is niet alleen kommer en kwel. De coalitie prees bij monde van VVD-fractievoorzitter Vincent Janssen de inbreng van de oppositie en beloofde dat alle zes de partijen binnenkort met elkaar verder praten om de dorpsagenda te verbeteren. Van Tongeren gaf hij nog mee dat de dorpsagenda er juist ook is óm de zaken bij de gemeente op orde te kunnen krijgen.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.