Nog te veel bas bij Nobel

Binnert Jan Glastra
Leiden

De extra isolatie die vorig jaar bij poppodium Gebr. De Nobel werd aangebracht tegen onacceptabele geluidsoverlast in de Lange Scheistraat, heeft niet genoeg geholpen. Dat blijk uit een brief van het college van B en W aan de gemeenteraad.

Het gaat vooral om bassen die binnendringen bij achterburen van de gloednieuwe poptempel aan de Marktsteeg, vooral tijdens housefeesten. Het gaat dan met name om de zuidkant van de Lange Scheistraat. Na onderzoek naar de oorzaken, de doos-in-doosconstructie van het gebouw zou eigenlijk alle geluid moeten binnenhouden, liet de gemeente vorig jaar zomer de gevelisolatie verbeteren.

Naar nu blijkt, zijn nieuw onderzoek en nieuwe maatregelen nodig. De aanpassingen die al gedaan zijn, hebben ’zeker bijgedragen aan het verminderen van de geluidsuitstraling’, stelt het college. Metingen tonen echter aan dat het poppodium nog altijd niet kan voldoen aan de wettelijke normen.

Het is - net als vorig jaar rond deze tijd, toen het college een soortgelijke brief aan de gemeenteraad stuurde - onduidelijk wat de oorzaak is. Destijds had onderzoek naar het probleem geen uitsluitsel opgeleverd en kondigde het college nieuw onderzoek aan. Vooruitlopend op de uitkomsten besloot het college om in ieder geval ook vast maatregelen te treffen aan de achtergevel en het dak.

Die hebben dus onvoldoende geholpen, en wederom is niet duidelijk waaraan het nou ligt. Burgemeester en wethouders willen onderzoeksinstituut TNO vragen of dat erachter kan komen hoe en waar de bastonen Gebr. De Nobel nog altijd weten te ontsnappen. De bedoeling is dat het onderzoek nog deze maand gebeurt. Het college van B en W verwacht dat de maatregelen die uit het nieuwe onderzoek voortvloeien, pas na de zomer kunnen worden uitgevoerd.

Het poppodium is nu ruim een jaar open. Volgens het college heeft Gebr. De Nobel een succesvol jaar achter de rug, zijn ook de cijfers over het eerste jaar mooi en zijn de reacties op het podium positief.

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.