Weer stukje Kanaal van Corbulo gevonden: in Voorschoten

Marieta Kroft
Voorschoten

Opnieuw is er een stukje van het Romeinse Kanaal van Corbulo gevonden, namelijk in de Starrenburgerpolder in Voorschoten. Dat maakten de gemeente Voorschoten en het hoogheemraadschap van Rijnland maandagavond bekend.

Het hoogheemraadschap van Rijnland is bezig met het nemen van maatregelen om het watersysteem te verbeteren. Voordat werd begonnen met het graven en verbreden van de sloten, voerde een archeologisch bureau een veldonderzoek uit.

Aan de bodemopbouw was te zien dat er een in het veen gegraven kanaal heeft gelegen dat was dichtgeslibd met klei. Daarnaast zijn er enkele houten palen ontdekt die een onderdeel vormen van de houten beschoeiing.

Uit onderzoek blijkt dat de palen dateren van omstreeks 50 na Christus. Daarmee is er een bewijs voor de ligging van het kanaal. Inmiddels zijn meer palen gevonden en vrijgelegd.

Vermoeden

Het kanaal werd omstreeks 50 na Christus in opdracht van de Romeinse generaal Corbulo gegraven tussen de Oude Rijn bij Matilo (Leiden) en de Maas bij Rotterdam. De watergang heeft tot maximaal 250 na Christus dienst gedaan.

Het vermoeden bestaat al langer dat het kanaal ook door het hedendaagse Voorschoten heeft gelopen, ongeveer evenwijdig aan de Vliet. Proefonderzoek dat enkele jaren geleden in de Vlietwijk is gedaan, wees ook al op de waarschijnlijke aanwezigheid van het kanaal.

In februari ontdekten archeologen ook al een stukje van het tracé door Leidschendam.

Wethouder Bianca Bremer en hoogheemraad Aad Straathof gaan dinsdagmiddag kijken bij de vondsten.

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.