Bedrijventerrein ’t Heen krijgt opknapbeurt

Alieke Hoogenboom
Katwijk

Bedrijventerrein ’t Heen in Katwijk krijgt volgend jaar een opknapbeurt. De Ambachtsweg, Heerenweg en een deel van de Lageweg zijn als eerste straten aan de beurt. Daarna volgen mogelijk meer straten op het industrieterrein.

De gemeente Katwijk en ondernemers zijn al sinds 2014 in gesprek over de herinrichting van het gebied. Dat verliep soms moeizaam door de verschillende belangen, maar uiteindelijk zijn ze er met elkaar uitgekomen en ligt er een plan voor het bedrijventerrein op tafel. Het definitieve ontwerp wordt begin november voorgelegd aan de Katwijkse gemeenteraad die daarover een besluit neemt.

Een van de aanpassingen is de komst van parkeervakken door markeringen op de straat. Die moeten foutparkeren van auto’s tegen gaan. Ook wordt het wegennet aangepakt, door onder meer op het industrieterrein gelijkwaardige kruispunten aan te leggen. Fietsers krijgen daar voorrang. Bij de Heerenweg worden op die kruispunten patronen getekend. Zo moet het lijken alsof de kruisingen zijn verhoogd. De toegestane verkeerssnelheid op de hoofdroute blijft zoals die is, vijftig kilometer per uur, en de 30-kilometerwegen worden benadrukt door een andere kleur asfalt en cijfers op de straten aan te brengen.

Een nieuw pad voor fietsers wordt aangelegd aan de noordzijde van de Lageweg en de verbinding met het fietspad aan de Blekerstraat langs de provinciale weg N206 wordt afgesloten.De fiets- en voetgangersoversteek over de Lageweg vlakbij de Ambachtsweg wordt verwijderd.

De gemeente Katwijk heeft, op twee ondernemers na, een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de bedrijven op het terrein. Wel moet door Belangenvereniging ’t Heen en Klei-Oost nog een collectief worden opgericht waar de ondernemers in zijn ondergebracht.

Voor de aanpak is 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. De planning is dat de werkzaamheden in het derde kwartaal van 2018 beginnen. Als de herinrichting van de wegen een succes blijkt voor de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en parkeren in het gebied, wordt op een later moment mogelijk het volledige bedrijventerrein aangepakt.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.