Hoe een Leidse gokhal de meerderheid verloor

LD Politiek Live
Leiden

De beste manier om schaarste in een stad te verdelen, is een veiling. Een veiling garandeert dat de hoogste prijs aan de stad toekomt en niet in de zakken van een ondernemer verdwijnt.Tenminste, dat was een steekhoudende redenering van wethouder Strijk in het commissiedebat over het verdelen van schaarse ligplaatsen voor boten. Die vlieger gaat echter niet op voor een vergunning voor een gokhal of casino in de stad. Strijk had daar twee argumenten voor.

Hij maakte zich ten eerste zorgen over de raad: hadden partijen wel alle consequenties van een veiling doordacht. Hij had met de raadsleden immers nog niet over een veiling gesproken. Zijn tweede argument was mogelijk nog curieuzer: de verslavingsproblematiek was te complex om ondernemers die aan een veiling meedoen daarmee op te zadelen. De prijs zou te hoog worden om de kwaliteit van die zorgplicht te garanderen.

Verwijtbaar

Dat de gemeenteraad niet alle consequenties van een veiling had doorgesproken, was diezelfde raad niet te verwijten. Het voorstel de vergunning te veilen (van GroenLinks) lag er toch al een tijdje?, beet een zichtbaar geërgerde Van Wijk de wethouder toe. Als de grootste tegenstander, D66, zich zorgen maakte, waarom hadden ze dan niet eerder aan de bel getrokken?

Flauw

Zij ,,baalde” er van dat ,,partijen en het college in deze hun huiswerk niet hadden gemaakt”. Dat Strijk een ,,principiële” uitspraak wilde (wel of geen gokhal) en pas daarna een discussie over de manier waarop, noemde zij ,,flauw”. ,,Wat vindt u van het veilingvoorstel?”, vroeg ze op de man af. Die man ontraadde de motie. Een opvallende interruptie: de VVD ziet graag meerdere gokhallen in de stad.

Geen gokhal

Strijk gooide het vervolgens over de andere boeg: de verslavingsgevoeligheid die achter de vergunning schuilgaat, is te complex om voor een veiling te kiezen. Hij had dan ook geen principiële, maar procedurele bezwaren. En daarmee begon de meerderheid voor een gokhal, het zo geroemde ,,ja, mits” voor ondernemers die ,,iets” voor deze stad willen doen en waar dit college zichzelf zo om roemt, te schuiven. GroenLinks hield de poot stijf en stemde tegen. Met de kleinst mogelijke meerderheid, 20 tegen 18 stemmen (Roeland Storm (CDA) was ziek) sneuvelde de wens van Strijk en een aantal ondernemers op de publieke tribune om in Leiden een gokhal te vergunnen.

Luister ook naar de podcast met Ashley North (GroenLinks)

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.