Minder bomen geveld bij Plesmanlaan

Loman Leefmans
Leiden

Er worden minder geveld rond de Plesmanlaan dan aanvankelijk gemeld. Dat heeft een groep bewoners van de wijk Bockhorst onder meer te horen gekregen bij een bezoek aan de 'keet van Heijmans.' Daar staat tegenover dat er op het nabij gelegen Bio Science Park waarschijnlijk ook nog enkele honderden bomen sneuvelen die eerder niet waren meegeteld.

De inwoners wilden opheldering bij de uitvoerder Heijmans omdat het ze de afgelopen weken duizelde van de genoemde aantallen die telkens wisselden. ,,En bewoners rond het basketbalpleintje aan de rand van de wijk waren geschrokken omdat het in zijn geheel gaat verdwijnen'', aldus een buurtwoordvoerder.

De verkeersplannen zijn ingrijpend, op het stuk van de Plesmanlaan nabij rijksweg A44. De Haagse Schouwweg wordt doorgetrokken naar het Bio Science Park, over het terrein van de het voormalige universitair sportcentrum. De Plesmanlaan die nu nog de Haagse Schouwweg kruist, komt er in een tunnel onderdoor te liggen. Voor dat omvangrijke project moet, in ieder geval tijdelijk, veel groen verdwijnen. Vorig jaar bij de presentatie van het verkeersplan, ging het nog om 478 bomen die omgehakt gingen worden. Al snel daarna liet de gemeente weten dat het er wel eens tegen de 700 konden worden. Dit terwijl er maar 150 voor terugkomen.

De Bomenbond kwam al snel in geweer tegen deze disbalans tussen gekapte en geplante bomen. Woordvoerder Hugo van Duijn vroeg zich bovendien af of er wel voor elke boom die het leven laat een benodigde vergunning is afgegeven. Verder meldt de gemeente wel het aantal bomen dat omgaat nabij de Plesmanlaan, maar telt daar niet de exemplaren bij op die even verderop op het Bio Science Park moeten wijken. Terwijl dat indirect wel het gevolg is van het nieuwe kruispunt.

Bewoners van de wijk Bockhorst schrokken pas massaal toen eerder dit jaar de eerste bomen en bosschages in en rond hun wijk verdwenen. Mede daarom trok maandagmiddag een groep Bockhorsters naar een bouwkeet van aannemer Heijmans die als informatiecentrum dienst doet. Daar kregen ze te horen dat het beoogde aantal bomen dat moet worden gekapt rond het nieuwe kruispunt, is gereduceerd tot 380. En dat er circa 200 worden teruggeplant, met ook extra struiken. Volgens een van de aanwezigen mag dat een stap in de goede richting zijn. ,,Maar de schrik van de huidige kaalslag blijft overheersen.''

Meer nieuws uit Leiden

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.